Publications

Miklóssy, Katalin:

Miklóssy, K – Dale, G. – Segert, D (eds.) (2016), The Politics of East European Area Studies. London – New York: Routledge.

Miklóssy, K. (2016), ‘Competition as a means of systemic modernisation in state socialism’ in Europe-Asia Studies – Special Issue: Choices of Russian Modernisation, 68, 1. 2016, pp. 64-78.

Miklóssy, K. (2015), ‘Russian and East European Studies with a Finnish Flavour’ in Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (September) 1/2015, pp. 61-80.

Miklóssy (ed.) (2015), Intercultural Learning: Experiences of Multilateral Co-operation between Finnish, Georgian and Belorussian Universities. Helsinki: University of Helsinki.

Miklóssy, K. (2015), ‘Exchanging innovative teaching methods’ in Miklóssy (ed) (2015), Intercultural Learning: Experiences of Multilateral Co-operation between Finnish, Georgian and Belorussian Universities. Helsinki: University of Helsinki, pp. 17-20.

Miklóssy, K. (2015), ‘Kilpailu sosialistisessa yhteiskunnassa: Neuvostojärjestelmän modernisaatioyritys (Competition in socialist society: An attemp to modernize the Soviet system)’ in Kivinen, M – Vähäkylä, L (2015): Venäjän palatseissa ja kaduilla, Helsinki: Gaudeamus, pp, 21-30.

Miklóssy, K. (2015), ‘Eastern Response to the Migration Crisis’ and ‘Itäisen Euroopan vastaus pakolaiskriisiin’ in Aleksanteri Insight – Snapshots of Eurasia. 6/2015, 2 p.

Cvetanovic, Dragana:

Cvetanovic, D. (in print)(2016) ‘Brothers after arms: Balkan rappers as post-war public intellectuals.’ in Baltic Worlds 2016/3-4, pp. 26-36.

Cvetanovic, D. (2015), ‘Balkanin nuoriso konfliktin jälkeen. (The Balkan Youth after Conflict)’ in Idäntutkimus, no 4/2015, 28-44.

Hakala, Emma:

Hakala, E. & Bjelic, I. (2016),Leapfrogging potential for sustainable energy transition in Serbia.’ in International Journal of Energy Sector Management 10(3), pp.381-401.

Hakala, E. (2016), ‘Introduction. In Historians without Borders in Finland’ in Hakala, E. – Laakso, J. (Ed.) Report from the conference “Historians without Borders: The Use and Abuse of History in Conflicts”, pp. 1-5.

Hakala, E. – Tuomioja, E. (2016), ‘Historian merkitys ei katoa nykypäivänäkään. (The significance of history does not disappear’)’ in Turun Sanomat 1.3.2016.

Humphreys, Brendan:

Humphreys, B. (2016), ‘Russian exceptional, a comparative perspective’ in Politics in Central Europe, vol.12, issue 1, pp. 9-20.

Järvinen, Jouni:

Järvinen, J. (2016), ‘Menneisyys ja maantiede (The past and geography)’, in Yliopisto: Helsingin yliopiston tiedelehti 5/2016, p.6.

Kaakkuriniemi, Tapani:

Kaakkuriniemi, T. (2015), Bookreview: ‘Sattumuksia Venäjän taipaleella. Kirja-arvostelu kirjasta Ilkka Taipale: Venäjä mon amour.’ in Idäntutkimus 2/2016, s. 88-89.

Kaakkuriniemi, T. (2016), Bookreview: ‘Laulamalla maailmaa parantamassa. Kirja-arvostelu kirjasta Timo Kalevi Forss: Toverit, herätkää: poliittinen laululiike Suomessa.’ In Idäntutkimus 3/2016, s. 100-102.

Kaasik-Krogerus, Sigrid:

Kaasik-Krogerus, S. (2016), Normative Stories of the Formative Moment. Construction of Estonian National Identity in Postimees during the EU Accession Process. Helsinki: Unigrafia. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159619

Kaasik-Krogerus, S. (2016, forthcoming) “Twitter in political communication: eEstonia in the tweets of president Toomas Hendrik Ilves.”, in Brachotte, Gilles (ed.) Twitter at the European Elections 2014: International Perspectives on a Political Communication Tool. Paris: l’Harmattan.

Kaasik-Krogerus, S. – Ojala, M. (2016, forthcoming), “Popular geopolitics in the shadow of Russia: The Ukraine conflict in Finnish and Estonian newspaper editorials”, in Pantti, M. (edit.) Media, Communication Power and the Ukraine Conflict. New York: Peter Lang, pp. 139-155.

Kaasik-Krogerus, S. (2016) ‘Kansallisen identiteetin rakentaminen julkisessa EU-keskustelussa (Construction of national identity in public EU discussion)’ in Idäntutkimus 2/2016, pp. 83-87.

Kaasik-Krogerus, S. – Aitamurto, K. – Jäppinen, M. – Kulmala, M. (2015), ‘Idät ja lännet kohtasivat Makuharissa [Easts and Wests met in Makuhari]’, in Idäntutkimus 3/2015, pp. 92-94.

Kansikas, Suvi:

Kansikas, S. (2016), ‘Balancing between Moscow and Brussels: Finland’s integration policy towards the EC and its political constraints’, in Villaume, P. et al. (eds.), Northern Europe in the Cold War, 1965-1990: East-West Interactions of Trade, Culture and Security, Kikimora, Helsinki, 2016, 81–103.

Kansikas, S. (2016, forthcoming), ‘The Free City of Danzig’s problematic communication to the Holy See and the establishment of the Apostolic Administration, 1920-1922’, in Salonen K. (ed.), The Holy See’s Foreign Policies in Inter-War Europe, Finnish Society of Church History, pp. 63–84.

Kansikas, S. (2017, forthcoming), ‘Calculating the Burden of Empire. Soviet Oil, East-West trade and the Globalization of the Socialist Bloc’, in Perovic, J. (ed.) Cold War Energy: A Transnational History of Soviet Oil and Gas, Palgrave Macmillan.

Nikula, Jouko:

Nikula, J. (2016), ‘The Middle Class and Middle-class Jobs: Victims of Technological Progress?’ In Sociological Problems, Special issue n:o 48/2016, pp. 46-61.

Nikula, J. – Kainu,M – Kulmala ,M – Kivinen, M (2016, forthcoming), ‘The Russian Welfare State System: With Special Reference to Regional Inequality’, in C. Aspalter (ed), Ashgate Research Companion of Welfare State Systems, Ashgate, Aldershot.

Nikula, J. – Granberg, L. – Kopoteva, I. (2015), ‘LEADER and Possibilities of Local Development in the Russian Countryside’, in Granberg, L. – Andersson, K. – Kóvach, I. (eds), Evaluating the European Approach to Rural Development : Grass-roots Experiences of the LEADER Programme. Perspectives on Rural Policy and Planning, Ashgate, pp. 111-126.

Nikula, J., (2015), ‘Mitä tapahtui ammattiyhdistyksille?’ in Vähäkylä & Kivinen (ed): Venäjän palatseissa ja kaduilla, Gaudeamus, pp. 146-160.

Puurunen, Heini:

Puurunen, H. – Enache, A. – Markkanen, A. (2016), ‘Päiväkeskus Hirundo – apua ja tukea itäisen Euroopan romaneille Helsingissä (Daycare center Hirundo – help and support for Eastern European Roma in Helsinki)’ in Jäppinen,M. – Metteri, A. – Ranta-Tyrkkö, S. – Rauhala, P-L. (eds.), Kansainvälinen sosiaalityö: käsitteitä ja käytäntöjä meiltä ja muualta. Sosiaalityön tutkimuksen seuran kahdestoista vuosikirja 2016. Sosiaalityön tutkimuksen seura, pp. 227–249.

Puurunen, H. – Saarinen, A. (2015), ‘Itäiset EU-romanit tutkimushaasteena. Kolumni. (Eastern EU-Roma as a challenge of research.)’ Idäntutkimus 3/2015, Romanit-teemanumero, pp. 59-61.

Teremae, Mark:

Teramae, M. (2015), ‘Subnationaler Autoritarismus in der Ukraine von Janukowitsch bis Poroschenko’ in Ukraine Analysen 159, pp. 6-11, http://laender analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen159.pdf

Teramae, M. (2016, Forthcoming), Book review: Brusis, M., Ahrens, J., Schulze Wessel, M., (eds), Politics and Legitimacy in Post-Soviet Eurasia (New York: Palgrave Macmillan), in Europe-Asia Studies, 68(9).

Teramae, M. (2016), ‘Book review: Tsygankov, A., The Strong State in Russia: Development and Crisis (Oxford: Oxford University Press)’, in Europe-Asia Studies, 68(3), pp. 535-536.