Geoinformatiikan menetelmät, harjoitus 1

Hei kaikki! Meidän geoinformatiikan menetelmät kurssilla on tarkoitus luoda oma blogi, johon kirjata ajatuksia, pohdintoja, tarkasteluja ja kurssilla tehtyjä asioita kuten erilaisia karttoja.

Kurssin ensimmäisellä luennolla harjoittelimme opettajajohtoisesti yhdessä QGIS-ohjelman toimintoja ja mielestäni asiat opetettiin selkeästi nimittäin ohjelman “perustoiminnoista” jäi itselleni melko selkeä käsitys. Oletan, että harjoituksia tehdessäni pääsen kertaamaan ensimmäisellä luennolla esille nousseita QGIS toimintoja ja lisäksi oppimaan uusia erilaisia hyödyllisiä tapoja muokata ja tarkastella karttoja.

Ensimmäisessä harjoituksessa omatoimisesti tarkoituksena oli QGIS-ohjelman kanssa luoda “Kunnat2015” datan avulla kartta, johon on itse valinnut tarkastelun aiheen. Valitsin datan jalostuksen työpaikkojen osuus (%) Suomen kunnissa nimittäin tämä aiheena tuntui itselleni jollain tavalla uudelta.

Kuva1. Koropleettikartta, jalostuksen työpaikkojen osuus Suomessa, kunnittain.

Kartasta (kuva 1.) on mahdollista huomata, että jalostuksen työpaikkojen osuus on huomattavasti keskittynyt enemmän etelään, länteen ja luoteeseen. Pohjoisessa ja koillisessa ei puolestaan ole työpaikkoja jalostuksen osalta (%) niin paljoa, vaikka huomioitavaa yleisesti on, että Suomessa on runsaasti työpaikkoja jalostukseen liittyen. Se kuinka jalostuksen työpaikkojen osuus on jakautunut tässä kartassa saa osittain myös tukea Santeri Saarisen blogista (24.1.2021) nimittäin hän oli tarkastellut työttömyyttä Suomessa ja hänen koropleettiselta kartalta on huomattavissa että työttömyyden osuus jakautuu melko samalla tavalla. Tästä pohjaten oma oletukseni on, että Suomessa jalostuksen työpaikat tarjoavat melko suuren osan työpaikoista.

Tehtävää tehdessäni ja dataa valitessa huomasin monia muitakin mielenkiintoisia aiheita kunta kohtaisesti nimittäin ajattelin aluksi valita ruotsinkielisten osuuden eri kunnissa. Ruotsinkielisten osuus voikin mahdollisesti olla seuraava tarkastelun kohteeni, jos jokin kurssilla tuleva tehtävä taas vaatii, jonkin datan tarkastelua. Nämä olivat ajatukset ensimmäisestä luennosta ja tehtävän tekemisestä ja näillä sekä tulevilla taidoilla lähden kohti uusia kurssin tehtäviä.

 

Lähteet

Saarinen, Santeri. (2021). Santerin  kurssiblogi. 1 kurssikerta, perjantai 22.1 Viitattu 27.1.2021. Saatavilla: https://saarinengeoinformatiikka.blogspot.com/2021/01/1-kurssikerta.html

Arttu Paarlahden kurssimateriaali, kurssikerta 1.