Kurssikerta 3, Afrikka ja Suomen valuma-alueet

Kurssin kolmannella tapaamisella harjoittelimme Artun opastuksella yhdessä ulkoisen tiedon liittämistä tietokantaan (esim. Excelistä) ja tietokantojen yhdistämistä. Yhdessä harjoitellessamme yhdistelimme valtioiden tietoja, konflikteja ja sekä timanttien että öljykenttien sijainteja. Tarkastelimme, että kuinka useita konflikteja alueella on ollut eri vuosina ja pohdimme, että onko timanttien tai öljykenttien sijainnilla, jonkinlaista yhteyttä konflikteihin. Mainitsemisen arvoista on, että näiden tietojen avulla, joita käytimme harjoituksessa emme voi varmasti todeta eri yksityiskohtien yhteyksiä.

Kolmas harjoitus, jonka toteutus tapahtui yksilöllisesti liittyi olennaisesti tapaamisella harjoiteltuihin asioihin ja näin ollen alku sujuikin onnistuneesti. Harjoituksen lopputuloksena on koropleettikartta (kuva 1.), jossa on näkyvissä tulvaindeksi eri valuma-alueilla ja tulvaindeksin tiedon tuottaminen onnistui QGIS-ohjelman laskimella toimituksella keskiylivirtaama/keskialivirtaama.

Kuva 1. Tulvaindeksi Suomen valuma-alueilla. Lähde: kolmannen kerran harjoitusmateriaalit.

Kartalta on nähtävissä (kuva 1.) kuinka tulvaindeksi jakaantuu Suomen sisällä ja kartalla se onkin kuvattu niin, että mitä tummempi sinisen sävy on niin sitä korkeampi tulvaindeksi (näkyy itseasiassa myös kartan legendasta). Mitä tämä tulvaindeksi tarkoittaa? Ville Väisänen onkin todennut hyvin blogissaan (2021), että tulvaindeksi käsitteenä voi tuntua haasteelliselta ja/tai monimutkaiselta, mutta sillä tarkoitetaan kuinka moninkertainen virtaaman huippu on verrattuna kuivimpaan aikaan (Arttu Paarlahden kurssimateriaali 2021). Tulvaindeksi saatiin laskettua edellä mainitsemaani tapaan keskiylivirtaama/keskialivirtaama.

Tulvaindeksin tarkasteluun onnistuin luomaan sitä havainnollistavan kartan, mutta ongelmia syntyikin yrittäessäni lisätä järvisyysprosenttia. Löysin oletetusti oikeat toiminnot QGIS:stä, joilla kyseisen ominaisuuden lisääminen kartalle olisi pitänyt onnistua, mutta huolimatta oliko kyseessä pie chart vai histogrammi niin mitään muuta ei tapahtunut kuin legendaan tuli tulvaindeksien alle “Järvisyysprosentti”. Kartalle ei kuitenkaan ilmestynyt vastaavaa tietoa, jonka olisi voinnut visuaalisesti havaita.

Ajattelin vielä loppuun lisätä kolmannella tapaamisella tehdyn kartan Afrikasta, jossa näkyy kirjoitukseni alussa mainitsemani konfliktit, mantereella olevat öljykentät ja timanttikaivoksien sijainnit.

Kuva 2. Afrikka, siellä olevat timanttikaivokset, mantereiset öljykentät ja konfliktit. Lähde: kolmannen kerran harjoitusmateriaalit.

 

 

Lähteet:

Väisänen, Ville. (2021). Villen kurssiblogi 3. Suomen valuma-alueita ja Afrikan konflikteja. Viitattu 10.2.2021. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/villvais/

Arttu Paarlahden kurssimateriaali, kurssikerta 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.