Ulkoilua ja hasardeja

Hei! Heti alkuun olisi ehkä hyvä ilmoittaa ettei ulkoilu ja hasardit kulkeneet käsi kädessä kuudennella kurssikerralla, vaikka otsikko mahdollisesti antaakin näin ymmärtää. Kuudennella kurssikerralla oli hieman erilainen aloitus, joka oikeastaan oli omasta mielestäni erittäin mukava nimittäin perjantaina kello kahdeksalta herääminen ei välttämättä ole mukavinta, mutta ulkoilemaan lähteminen piristi erittäin paljon! Ulkoillessa tarkoituksemme oli lähteä keräämään paikkatietoaineistoa omasta lähiympäristöstä kirjaamalla erilaisista kohteista sijainteja, jonka jälkeen kyseisille havaintopisteille liitimme tietoja niiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Tehtävään hyödynsimme puhelimeen saatavaa sovellusta “Epicollect5”, joka mahdollisti myös kuvien ottamisen ja liittämisen havaintopisteisiin. Palattuamme takaisin sisälle zoomin pariin Arttu puolestaan muokkasi tiedon sellaiseksi, että saimme sen itsellemme QGIS-ohjelmaan, josta pystyimme jatkamaan alueen/kartan interpolointiin.  Interpolointi sai aikaiseksi mielenkiintoisen kartan, josta pystyy tarkastelemaan esimerkiksi alueen viihtyisyyttä (ks. Kuva 1.) värien avulla ja tässä esityksessä punainen on vähiten viihtyisä paikka ja sininen on viihtyisin. Värit perustuvat havaintopisteille annettuihin arvoihin 1-5 välillä, joista 1 on punainen ja sininen on 5. En halunnut zoomata karttaa liian pieneksi, että erilaisia tuloksia näkyisi kuten selvä punaisen sävy.

Kuva 1. Interpoloitu karttalehti havaintopisteiden mukaan.

 

Kouluopetukseen tarkoitettua tarkastelua maanjäristyksistä ja tulivuorten purkauksista.

Itsenäistehtävän tarkoituksena oli luoda erilaisia karttoja kouluopetukseen, joiden avulla pystyy tarkastelemaan erilaisia hasardeja kuten tulivuorten purkauksia ja voimakkuudeltaan erilaisia maanjäristyksiä ja niiden välisiä mahdollisia yhteyksiä. (ks. kuvat 2, 3 ja 4). Kuvasta 2. on huomattavissa maanjäristyksien sijoittumisen avulla mannerlaattojen yhteys maanjäristyksiin, mutta tämä ei tietenkään anna kuin visuaalisesti havaittavaa informaatiota ja näin ollen se jättää oppilaan tutkimisille vielä paljon tilaa. Kaikista näistä kartoista on havaittavissa, että tulivuorten purkaukset ja maanjäristykset sijoittuvat osittain samoille alueille ja näin ollen sitäkin voisi pohtia enemmän oppilaiden kanssa. Uskoisin, että tällainen visuaalinen esitystapa olisi oppilaille alkuun hyvä, koska tästä on melko helppoa tulkita maanjäristysten ja tulivuorten purkauksien sijainteja ja edellä mainittuja niiden mahdollisia yhteyksiä. Karttojen avulla opettajana voisi jatkaa oletetusti helpommin ja sujuvammin kohti erilaisia tutkimustapoja oppilaiden kanssa nimittäin, kun opettaja on saanut oppilaat viritettyä aiheeseen niin hän pystyy tarjoamaan oppilaille erilaisia mahdollisuuksia jatkoa varten. Oletan, että yksi hedelmällinen tapa olisi myös kysyä oppilailta heidän mielipiteitään, että kuinka karttojen tarkastelusta ja tulkinnasta voitaisiin lähteä jatkamaan kohti tarkempaa ja laajempaa käsitystä kyseisistä aiheista. Edellä mainitun tapainen oppilaiden aito “mukaan ottaminen” saisi varmasti oppilaat paremmin osallistumaan ja kokemaan toimijuuden tunteita.

Kuva 2. Tulivuorten purkauksia ja maanjäristyksiä, joiden voimakkuus 5 tai yli magnitudia, vuosina 2013-2021.               Lähteet: https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/

 

 

Kuva 3. Tulivuorten purkaukset ja maanjäristyksiä, jotka ovat voimakkuudeltaan 6 tai yli magnitudia vuosina 2013-2021.      Lähteet: https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/

 

Kuva 4. Tulivuorten purkauksia ja maanjäristyksiä, jotka ovat voimakkuudeltaan 8 tai yli magnitudia, vuosina 2013-2021.    Lähteet: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search

 

Lopuksi

Yhdyn Hennan esille nostamiin yksityiskohtiin, että kuvat ovat varmasti opettajalle parhaimpia havainnollistamiskeinoja ja myös oppilaiden kannalta erittäin hedelmällisiä heidän oman pohdinnan puolesta. Vielä lisäksi Hennaa suoraa lainaten “jokainen tulkitsee kuvaa omalla tavalla”, on mielestäni osuvasti sanottu nimittäin oppilaat saattavat tarkastella kuvista ihan eri alueita ja näin ollen myös heidän tulkintansa eroaisivat varmasti jonkin verran toisistaan. Sanotaan, että edellä olevia kuvia oppilas A tarkastelee Afrikan lähettyvillä olevia alueita ja oppilas B vaikkapa Aasiaa ja Tyynenmeren aluetta niin heillä varmasti eroaisi tulkinnat jonkin verran toisistaan, jotka puolestaan rikastaisivat toinen toistaan.

Yleisesti ottaen karttoja oli kiva tehdä, mutta kuten muissakin ryhmissä oli ongelmia esiintynyt Macin kanssa työskennellessä niin eihän se nyt minullakaan voinut onnistua ilman ongelmia. Tästä syystä en pystynyt tarkastelemaan aiempia maanjäristyksiä kuin vuoden 2013 ja sen jälkeisiä tai näin oletin ennen kuin Santeri Saarinen sanoi, että olisihan tuosta toisesta linkistä pystynyt tarkastelemaan myös aikaisempia  maanjäristyksiä. Olin ymmärtänyt jostain syystä kyseisen kurssikerran zoom tallenteita katsoessa, että sieltä pystyisi tarkastelemaan ainoastaan 2013-2021 maanjäristyksiä. Puolestaan ihmeellistä kuitenkin oli tilanne, että tulivuorten purkaukset sain samanlaisella excelin ja QGIS kikkailulla kartalle, mutta maanjäristyksiin liittyvää tietoa (ensimmäisestä linkistä moodlessa) en onnistunut visualisoimaan, vaan sinne ilmestyi joko yksi maanjäristys tai kuusi kappaletta eri maanjäristyksiä. Huomioitavaa on myös, että osa tulivuorten purkauksista mielestäni puuttuu tuolta kartalta nimittäin attribuutti-lista näyttäisi sisältävän useampia kohteita, mutta joissain niistä on latituden tai longituden kohdalla “NULL”. Edellä mainituista syistä esittämäni kartat perustuvat 2013 ja sen jälkeisiin vuosiin. Kaikesta QGIS-ohjelman “takkuilusta” huolimatta kurssikerta oli hieman erilainen, mutta mieluisa ja “Epicollect5” sovelluksena tarjosi kyllä itselleni tulevaisuuteen opettajana yhden uuden opetusvälineen.

 

Lähteet:

Sanaksenaho, Henna. (2021). Hennan kurssiblogi 6, Nykypäivän koulumantsaa! Viitattu 1.3.2021. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/hennablog/

Leave a Reply

Your email address will not be published.