Yhteisöllisyyden asteet

Kirjoitin vastikään kielen ja taiteen rooleista yhteyden (tunteen) kokemisessa. Ajattelin nyt kirjoittaa jotain yhteisöllisyydestä. Yhteyden tunne liittyy jonkinlaisen yhteisön jäsenenä olemiseen, jaetun jäsenyyden tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Toisaalta, erilaisilla yhteisöillä on hyvin erilaisia yhteisöllisyyden malleja.

Pohdintani taustalla on viime vuosina aina sillöin tällöin esiin herätetty ajatus siitä, että kirkossa tarvitaan lisää yhteisöllisyyttä. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Continue reading Yhteisöllisyyden asteet

Yhteyden etsintä sanoista ja niiden ohi

Ihminen – ainakin tämän kirjoittaja – kaipaa yhteyttä muihin ihmisiin. Välillä tunne yhteydestä kuitenkin katoaa. Esitän tässä lyhyessä pohdinnassa muutamia ajatuksia sanojen ja aistien välisestä erosta yhteyden etsinnässä.

Perustavanlaatuinen väitteeni on, että tunne yhteydestä toiseen ihmiseen voi syntyä lyhyellä aikavälillä jaetun esteettisen objektin kautta, kun taas sanat murentavat tämän yhteyden.

Continue reading Yhteyden etsintä sanoista ja niiden ohi