Saarna: Rakkaus luo ykseyden

Saarna Lähetyskirkossa 17.5.2015 klo 14.00

Evankeliumi (Joh. 17: 18-23)

Siihen aikaan Jeesus rukoili ja sanoi:

”Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.

Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.”

Saarna

Miettikää, mitä oli ennen aikojen alkua. Ei ollut mitään muuta kuin Jumala. Vain Isä ja Poika ja Henki. He jakoivat kaiken omansa. Jumalallinen valta, voima, kunnia, kirkkaus, rakkaus ja kaikki mahdollinen oli täysin yhteistä. Pyhä Kolminaisuus oli jo ennen maailman luomista ikään kuin jumalallinen perhe, jossa rakastettiin, rakkauden yhteisö.

Evankeliumitekstissä Jeesus puhuu ykseydestä. Poika on ollut yhtä Isän kanssa aina, mutta on nyt tullut ihmiseksi, juutalaiseksi mieheksi. Tunnemme tämän ikuisen Pojan nimellä Jeesus Kristus. Jeesus puhuu myös ykseydestä perustamansa kirkon kesken. Hän rukoilee ykseyttä apostolien ja apostolien todistuksen perusteella uskovien välille.

Jos katsotaan kristinuskon nykytilaa, huomaamme aika äkkiä, että ykseydestä ollaan kaukana. Toisistaan erottautuneita kristillisiä yhteisöjä on niin paljon, että tuntuu jopa turhalta edes pyrkiä kohti ykseyttä. Ykseydellä on kuitenkin tarkoitus: “kun he ovat täydellisesti yhtä, silloin maailma ymmärtää.” Toisin sanoen ekumenia on lähetystyötä!

Mikä on kirkon sanoma, se mitä meidät on lähetetty viemään? Jeesus paljasti jotain ennen kuulumatonta Jumalasta: sen, että Jumala rakastaa meitä.

Kuulostaa kyllä aika tylsältä ja itsestäänselvältä, jopa banaalilta. Eihän rakkaus ole mitään uutta! Jumalan rakkaudestahan puhuttiin pitkään ennen Jeesusta. Vanhassa testamentissakin sanotaan: “Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan.” Mikä on siis se ihmeellinen uutuus, jonka Jeesus meille opettaa? Mikä oli sellaista, etteivät profeetat olisi voineet välittää tietoa? Miksi Pojan oli tultava ihmiseksi?

Herra sanoo: “Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” Olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Ykseyden ja rakkauden ketju alkaa Isästä: Isä rakastaa Poikaansa, Poika tulee ihmiseksi ja rakastaa opetuslapsiaan. Opetuslapset rakastavat edelleen, niin että rakkauden ketju ulottuu historian halki ja nyt näinä viimeisinä aikoina on koskettanut vielä meitäkin. Rakkaus täyttää koko maailman!

Isä rakastaa siis meitä niin kuin Poikaansa. Jumala ei siis rakasta ihmisiä niin kuin luotuja. Hän rakastaa meitä niin kuin luomatonta Poikaansa, niin kuin hän on rakastanut Poikaansa jo ennen aikojen alkua: hän tahtoo antaa meille saman kirkkauden ja kunnian, jonka hän on antanut Pojalleen. Hän tahtoo korottaa meidät Poikansa veljiksi ja siskoiksi, tasaveroisiksi taivasten valtakunnan perillisiksi.

Tästä aivan uudenlaisesta rakkaudesta Jeesus sanoo: “rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä.” Hän asettaa siis itsensä esimerkiksi rakkaudesta. Jeesuksen rakkaus onkin aivan erilaista kuin itsensä rakastamisesta lähtevä rakkaus. Mutta millaista se on? Minulla on kaksi näkökulmaa.

Ensiksi: “What is love? Baby, don’t hurt me. Don’t hurt me no more.” – Rakkaus tarkoittaa hyvän tahtomista rakkauden kohteelle. Rakastaja on valmis antamaan omastaan, jotta rakastettu saisi kaikkia niitä hyviä asioita, joita hän tarvitsee ja haluaa. Rakkaus ei vahingoita, eikä pakota, vaan vapauttaa.

Toiseksi: “Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you.” – Rakkaus tarkoittaa sitä, että rakastaja on sitoutunut pysymään rakastettunsa kanssa. Vaikka rakastettu välillä tarvitsee enemmän huomiota tai huolenpitoa, murjottaa tai on muuten ilkeä, rakastaja silti pysyy rakkaansa kanssa.

Rakkaus siis yhtäältä pitää luonaan ja toisaalta antaa olla vapaana. Isä ja Poika ja Henki muodostavat yhdessä rakkauden yhteisön, joka ei sulje itseään muilta. Se avautuu: Isä rakastaa Poikaansa ja antaa Rakkauden Hengen Poikansa kautta myös meille. Näin liitymme Jumalan perheeseen ja olemme yhtä.

Kuinka me voisimme siis kristittyinä elää niin, että olisimme yhtä keskenämme? Kristittyjen yhteys syntyy rakkaudesta. Se ei tarkoita sitä, että kaikki ajattelevat samalla tavalla. Se ei tarkoita sitä, että kaikki palvelevat Jumalaa samalla tavalla. Ykseys rakkaudessa hyväksyy erilaisuuden, myös ajattelutavoissa. Uskon keskeiset asiat jaamme, kuten esimerkiksi uskon Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen ja Jeesuksen ristinkuolemaan, mutta tarkemmat mielipiteet, näkökulmat, teoriat ovat omiamme.

Yksi palvelee Jumalaa Tuomasmessussa, toinen täällä, kolmas kuuntelee radiosta ja neljäs rukoilee yksin kotonaan. Ekumenian ja lähetyksen ensimmäinen askel onkin siinä, että emme välttele lähimmäisiämme, jotka sattuvat uskomaan, rukoilemaan, olemaan kristtyjä tavalla, johon emme ole tottuneita. Sen sijaan meidän on pysyttävä heidän seurassaan ja tahdottava heille hyvää.

Tällaiseen rakkauteen Jumala meitä kutsuu! Rakkauteen joka pysyy luona, mutta antaa olla erilainen. Rakastakaa siis toisianne tällä uudenlaisella rakkaudella! Älkää rakastako toisianne niin kuin olette aina rakastaneet itseänne. Rakastakaa toisianne niin kuin Jumala on rakastanut teitä, niin kuin Jeesus on rakastanut teitä. Näin saavutamme Hengen avulla ykseyden, ja maailma ymmärtää, että Jeesus on Herra.

Tämä on saarnan käsikirjoitus. Itse saarna sisälsi joitakin lennosta tehtyjä toistoja ja laajennuksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *