Kirjoittajasta

Tämän blogin kirjoittajana toimii TM, fil. yo. Juha Leinonen.

Kirjoittaja on kotoisin Paltamosta, joka kuuluu Suomen köyhimpään alueeseen Kainuuseen. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa teologiaa; kandidaatin tutkintonsa pääaine hänellä oli systemaattinen teologia ja maisterin tutkinnon pääaine oli dogmatiikka. Pro gradu -tutkielma käsitteli Dionysios Areopagitan symboliteoriaa. Kirjoittaja opiskelee saman yliopiston humanistisessa tiedekunnassa estetiikkaa. Hän on toiminut yliopistossa pitkään. Edellisellä kaudella hän oli tiedekuntaneuvoston varajäsen, ja sitä edellisellä kaudella varsinainen jäsen.

Juha Academia.edu -palvelussa

Teologiset ja esteettiset intohimot kulminoituvat Leinosen persoonassa hänen korkeakirkollisessa liturgianestetiikassaan. Hän on liturgista kulttuuria käsittelevän Selebrantti-lehden toinen perustaja ja toimitussihteeri.

Leinonen on aktiivinen verkkokeskustelija. Yksi syy tämän blogin perustamiseen on kuitenkin se, että Facebookin laajojen kommenttiraitojen jälkeen jää kuitenkin tarve jollakin tapaa saattaa ajatuskulkuja päätökseen, perustella jokin asia loppuun, tai muuten vain esittää ajatus kokonaisuudessaan. Siinä missä Facebook on monien äänien yhteinen kuoro, tämä blogi on ehkä ennemmin sooloääni, jossa kommentoijien äänet tuottavat harmonisia sointuja ja välillä myös riitasointuja.