TET1050e AV ja yhteiskunta

TET 1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri (5 op)

Aika ja paikka: ke 2.9.–14.10.2015 klo 16–19, sali 13 (PR, Fabianinkatu 33)

Luennot aloitetaan TASAN klo 16!

Opettaja: Juha Herkman, juha.herkman@helsinki.fi, puh. +358-02941-24840

Luennot:

2.9. Johdanto: Katseen politiikkaa

9.9. Teknologian historia

16.9. Kulttuuriteollisuus

23.9. Av-kulttuurin poliittinen talous

30.9. Sukupuoli ja valta

7.10. Av-kulttuurin yhteiskunnallinen sääntely

14.10. Politiikka ja av-kulttuuri (Suomessa)

28.10. Loppuesseiden viimeinen jättöpäivä

Esseet palautetaan kurssin Moodle-alueelle. Kurssiavain kerrotaan luennolla.

Suoritustapa:

Luennot ja essee, johon liittyy oheiskirjallisuutta. Luennoilta sallitaan korkeintaan kaksi poissaolokertaa. Kurssin materiaalit (esim. oheiskirjallisuuslista) löytyvät kurssin Moodle-alueelta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=15029 (Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri, syksy 2015). Kurssiavain annetaan luennolla.

Esseeohjeet:

Valitse kirjallisuuslistasta yksi teos, johon tutustut. Kirjoita analyyttinen essee jostakin av-kulttuuriin liittyvästä aiheesta/ilmiöstä, jossa tarkastelet aihetta/ilmiötä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Käytä kirjaa ja luentoja esseessä lähteinä. Valitun kirjan lisäksi on suositeltavaa etsiä muitakin aiheeseen liittyviä lähteitä. Helpoin tapa on poimia analyyttisen tarkastelun kohteeksi jokin ajankohtainen av-kulttuurin aihe, kuten esimerkiksi suositun elokuvan ikärajapäätökseen tai tuotantoon ja markkinointiin liittyvä julkinen polemiikki, tv-sarjan sukupuolikuvaus, elokuvan tai tv-sarjan yhteiskunnallisuus, tietokonepelien, internetin tai mainonnan herättämä yhteiskunnallinen keskustelu tms. Essee voi myös olla enemmän teoreettinen, jolloin lähtökohdaksi ei oteta jotain ajankohtaista (tai vanhempaa) av-kulttuurin ilmiötä, vaan aihetta lähestytään teoreettis-käsitteellisen pohdinnan kautta. Tämä on vaikeampi lähestymistapa, ja edellyttää yleensä laajempaa tutustumista lähdekirjallisuuteen.

Esseen pituus on 10–15 liuskaa rivivälillä 1,5 ja fontin pistekoolla 12.

Kirjoita esseen alkuun nimesi ja opiskelijanumerosi. Mainitse myös selkeästi, jos olet avoimen opiskelija.

Esseet palautetaan 28.10. mennessä kurssin Moodle-alueelle. Esseistä saa palautteen Moodlen kautta.

Kurssin tulokset ja palautteet ilmoitetaan 13.11. mennessä.

 

ETTV:n esseen kirjoitusohjeet

Avoimen esseeohjeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *