Visuaalinen kulttuuri

S 14 Visuaalisen kulttuurin analyysi

Kurssin tulokset tulevat 20.1.2008 mennessä viestinnän ja sosiologian ilmoitustauluille. Lopputöiden palautemuoto on vielä mietinnän alla.

Tiistaisin 9–12 ajalla 30.10.–11.12.2007. Paikka: Unioninkatu 37, ls.

Opettajat:

Juha Herkman (viestintä): juha.herkman@helsinki.fi

Eeva Luhtakallio (sosiologia): eeva.luhtakallio@helsinki.fi

Kurssin kuvaus: Luento- ja harjoituskurssi, jolla tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin, erityisesti kuviin, liittyviin analyysimenetelmiin ja harjoitellaan kuva-analyysien tekemistä. Kurssin painopiste on yhteiskuntatieteellisessä näkökulmassa visuaaliseen kulttuuriin.

Kurssin ohjelma:

  • 30.10. Visuaalinen kulttuuri yhteiskuntatieteellisenä analyysikohteena. Luento: Herkman & Luhtakallio
  • 6.11. Visuaalisen aineiston sisällön erittely. Luento ja harjoitukset: Herkman
  • 13.11. Kuvan ja sanan suhde. Luento ja harjoitukset: Luhtakallio
  • 20.11. Kuvan semiotiikkaa. Luento ja harjoitukset: Luhtakallio
  • 27.11. Visuaalisen kerronnan analyysi. Luento ja harjoitukset: Herkman
  • 4.12. Kuvat kehysanalyysin kohteena: Luento ja harjoitukset: Luhtakallio
  • 11.12. Yhteenveto. Luento ja loppukeskustelu: Herkman

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja pienryhmissä tehtäviin harjoituksiin sekä laatimalla henkilökohtainen lopputyö, jossa käytetään apuna oheiskirjallisuutta. Mikäli poissaoloja on enemmän kuin yksi luentokerta, sovitaan korvaavasta lisäsuorituksesta opettajien kanssa. Arvostelu numeroarvosanalla 1–5. Pääpaino arvosanassa on lopputyöllä, mutta osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin voivat vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti. Lopputyöt palautetaan Viestinnän laitoksen käytävällä olevaan lokeroon 18.12. mennessä.

Ohjeita lopputyön tekemiseen

Lopputyönä tehdään analyysi jostakin visuaalisen kulttuurin ilmiöstä tai aineistosta. Analyysin tutkimusasetelman, näkökulman ja aineiston saa määritellä itse, mutta analyysi olisi hyvä rajata kurssin rungon mukaisesti johonkin visuaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmään ja -näkökulmaan. Lopputyössä sovelletaan luentojen lisäksi oheiskirjallisuutta (lista alla). Analyysi voi perustua luennoilla tehtyjen ryhmätyöharjoitusten aineistoihin ja/tai näkökulmiin. Lopputyön sopiva pituus on 10–15 liuskaa (rivivälillä 1,5). Työt palautetaan 18.12. mennessä Viestinnän laitoksen käytävällä olevaan lokeroon.

Oheismateriaalia

  1. Oheislukemistolista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *