CV

Juha Herkman YTT, FL, dosentti

SUPPEA ANSIOLUETTELO

KOULUTUS

1988 Ylioppilastutkinto, Pohjolanrinteen lukio, Riihimäki

1996 Filosofian maisteri, yl. kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

1998 Filosofian lisensiaatti, yl. kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

2005 Yhteiskuntatieteiden tohtori, tiedotusoppi, Tampereen yliopisto

AKATEEMINEN TYÖURA

1995–1999 Tuntiopettaja, tentaattori ja pääsykokeiden tekijä, yl. kirjallisuustiede ja av-kulttuurin opintokokonaisuus, Tampereen yliopisto

1998–1999 Tutor, av-mediakulttuurin verkko-opinnot, Täydennyskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto

1999–2005 Pt. tuntiopettaja, av-mediakulttuuri/mediakulttuuri, Tampereen yliopisto

2003–2004 Apurahatutkija (virkavapaalla pt. tuntiopettajan virasta), nuori tutkija Euroopan tiedesäätiön tutkimusohjelmassa ”Changing Media, Changing Europe”

2005–2008 Yliopistonlehtori, viestintä, Helsingin yliopisto

2005–2007 Viestinnän tutkimuskeskuksen CRC:n johtaja, Viestintätutkimuksen nykytila -hankkeen ja Kuntien viestinnän seuranta- ja arviointi KISA-hankkeen tutkimusjohtaja

1.6.2007 Dosentti, tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto

2008–2010 Suomen Akatemian tutkijatohtori

2011 Mediakulttuurin yliassistentti, Tampereen yliopisto

22.12.2011 Dosentti, sosiaalitieteiden laitos/viestinnän oppiaine, Helsingin yliopisto

1.8.2011-31.7.2012 Vastaava tutkija/tutkijatohtori “Uudet lukemisyhteisöt” -projekti, Tampereen yliopisto

1.8.2012 Yliopistonlehtori (vakituinen), sosiaalitieteiden laitos/viestinnän oppiaine, Helsingin yliopisto, vapaalla 1.7.2013-30.6.2018

1.8.2012-30.6.2013 Viestinnän tutkimuskeskuksen CRC tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto

1.7.2013-30.6.2018 Akatemiatutkija, sosiaalitieteiden laitos/viestinnän oppiaine, Helsingin yliopisto

1.8.2018-31.12.2021 Professori, viestinnän tutkimus, Helsingin yliopisto

TUTKIMISTYÖN OHJAUS JA TARKASTAMINEN

n. 70 gradun ohjaaminen vuosina 2005–2019

14 väitöskirjaohjattavaa 2006- (neljä väitellyt)

n. 100 gradun tarkistamista

7 väitöskirjan esitarkastusta

2 väitöskirjan vastaväittäjä

2 lisensiaatintyön tarkastusta

5 dosenttilausuntoa

LUOTTAMUSTOIMET

1998–2008 Vastapaino-kustantamon hallitus

1999– Peili-lehden toimitusneuvosto

1999–2003 Lähikuva-lehden toimitusneuvosto

2000–2003 Suomen elokuvatutkimuksen seuran hallitus

2002–2004 Changing Media, Changing Europe -tutkimusohjelma, nuori tutkija

2004– Visuaalisen kulttuurin tutkimusverkoston johtoryhmä

2006–2007 Viestintätieteiden verkoston opetuksen ohjausryhmä

2008– Kulttuurintutkimus-lehden toimitusneuvosto

ESIINTYMISIÄ

2001 ”Ways of Seeing. Media-archaeological point of view on today’s media culture”. TAMK:n taiteen ja viestinnän osasto 14.12.2001.

2002 ”Milloin tietoyhteiskunnasta tuli hyvinvointiyhteiskunta?” kirjasto- ja tietopalvelualan tulevaisuuskonferenssi Tietoyhteiskunnasta eteenpäin 3.10.2002.

2003 ”Different Forms in Media Convergence: Televisualization of Press”. Key note -puhe Elomedia-tutkijakoulun seminaarissa Mediakonvergensseja – Convergences in Media 29.8.2003.

2003 ”Reading Images”. Eduskunnan kirjaston seminaarissa Expanding Literacy: A Challenge for Libraries 9.9.2003.

2004 ”Kvantitatiivisen kaipuu – miten minulle tuli laadullinen kriisi?” Kulttuurintutkimuksen päivien työryhmäesitys 12.12.2004.

2004 ”Media, talous, valta”. Työryhmän vetäminen ja avauspuheenvuoro Mediatutkimuspäivillä 30.1.2004.

2005 ”Mediajournalismia – televisio ja iltapäivälehdet”. Journalismin päivät 16.9.2005.

2005 ”Median markkinoituminen ja nuoret”. Opettajien koulutuspäivät Kemissä 15.10.2005.

2005 ”Kadonnutta yhteiskuntaa etsimässä”. Plenary-luento, II Kulttuurintutkimuksen päivät 10.12.2005.

2006 Paneeli ”Suomalainen media markkinamyllyssä – millä tavoin rahan liikkeet muovaavat sanan ja vallan suhteita?” Mediatutkimuksen päivät 3.2.2006.

2006 ”Faniuden markkinoilla”. Avausluento fanitutkimuskonferenssissa Vapaus ja välttämättömyys 23.4.2006.

2006 ”Popular Media, Politics, and the Public Sphere”. Työryhmäesitys konferenssin Public Spheres and Their Boundaries työryhmässä Tabloid tales in public spheres 26.5.2006.

2006 ”Kieli, valta ja media” Helsingin yksityiskoulujen äidinkielen opettajien seminaarin avausluento 5.10.2006.

2006 ”Kriittinen kasvatus ja visuaalinen kulttuuri” kuvataideopettajien syyspäivien avausluento 24.11.2006.

2007 “Viestintätutkimuksen nykytila”. Seminaarin avauspuheenvuoro ja puheenjohtajana toimiminen 4.6.2007.

2007 “Mihin tarvitaan kriittistä mediakasvatusta?” Avausluento Lapin opettajien mediakasvatusaiheisilla koulutuspäivillä 10.11.2007.

2008 “Towards a realistic model in relationship between politics and the popular media”. Esitys Barcelonan ECREA-konferenssin työryhmässä Political Communication 27.11.2008.

2009 “Structural Transformation of the Democratic Corporatist Model: The Case of Finland”. Esitys Nordmedia09-konferenssin työryhmässä Political Communication 14.8.2009.

2009 “Kriittinen kasvatus ja elokuva”. Avausluento valtakunnallisessa kulttuuriopetus- ja kasvatusseminaarissa Luova luokka Oulussa 18.11.2009.

2010 “Mitä on hyvä elämä?” Paneeli Suomen tietokirjailijoiden tapahtumassa Helsingissä 11.9.2010.

2010 “Journalismin laadun tutkiminen”. Luento seminaarissa Journalismin laatu kriisissä?, Helsingin yliopisto 30.9.2010.

2010 “From Convergence to Intermediality? Finnish Presidential Elections in 2006”. Paperi ja esitys ECREA:n konferenssin työryhmässä Political Communication Hampurissa 14.10.2010.

2010 “Lapset ja nuoret median käyttäjinä”. Esitys AOL:n seminaarissa Vantaalla 13.11.2010.

2011 “Visual Regime of Camera Updated”. Paperi (yhdessä Janne Seppäsen kanssa) ja esitys Nordmedia2011-konferenssissa Akureyrissa Islannissa 12.8.2011.

2011 “Jytky tuli. Elämänpolitiikka ja yhteinen elämä? Plenaaripuhe V Kulttuurintutkimuksen päivillä Turun yliopistossa 17.12.2011.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *