Kirjani

Seuraavassa luettelossa ovat ulkopuolisten kustantajien julkaisemat kirjani.

2018 Kivivuori J & Aaltonen M & Näsi M & Suonpää K & Danielsson P: Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Gaudeamus, Helsinki.

2013 Kivivuori J: Rikollisuuden syyt. Toinen uudistettu laitos. Nemo, Helsinki.

2011 Kivivuori J: Discovery of Hidden Crime. Self-Report Delinquency Surveys in Criminal Policy Context. Oxford University Press, Oxford.

2011 Kivivuori J: Rikollisten veljeys. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Helsinki.

2003 Kivivuori J: Paha tieto. Nemo, Helsinki.

1999 Kivivuori J: Psykokirkko. Gaudeamus, Helsinki.

1996 Kivivuori J: Psykopolitiikka. Hanki ja jää, Helsinki.

1992 Kivivuori J: Psykokulttuuri. Hanki ja jää, Helsinki.