Tämän sivun sisältö palvelee lähinnä historiallista mielenkiintoa, eli nämä opetukset eivät ole enää käynnissä.

Opetus lukuvuonna 2017-2018

(Tarkista tiedot aina Weboodista.)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma:

Kriminologia (luentokurssi), 1. periodi

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, kriminologian opintosuunta:

Kriminologinen tutkimus, 1.-2. periodi
Kriminologian teoria (akvaariokirjatentti, auki periodeilla 1, 2 ja 4)
Kriminologian soveltaminen, 3. periodi
Kriminologian erityisala (luentokurssi), 4. periodi
Maisterintutkielmaseminaari I, 4. periodi

Opetus lukuvuonna 2016-2017

Kriminologinen graduseminaari jatkuu joulukuulle 2016. Seminaariin ei voi enää ilmoittautua. Jos olet kiinnostunut kriminologisen opinnäytteen tekemisestä ja seuraaviin seminaareihin osallistumisesta, ota yhteyttä.

Sosiologian opintovaatimuksissa avautuu syksyllä 2016 kirjatentti Sosiologisen kriminologian teoria (753506, 5 op). Huom. tarkista tiedot Weboodista.

Keväällä 2017 pidetään harjoituskurssi Kriminologian soveltaminen paikallisessa rikoksentorjunnassa (753510, 5 op). Jos kurssille ilmoittautuu enemmän kuin 12 opiskelijaa, etusijalla ovat kriminologian luentokurssin suorittaneet. Huom. tarkista tiedot  Weboodista.

Opetus lukuvuonna 2015-16

Luentokurssi Kriminologia (Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen), 27.10–10.12.2015. Korvaa pääaineopintoja sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa (5 op), sivuaineopiskelijat tervetulleita. Kurssilla tentitään luennot sekä kirjallisuus: Kivivuori, Rikollisuuden syyt, uudistettu toinen laitos (2013) sekä kolme kurssilla täsmennettävää tutkimusartikkelia.

Kriminologinen graduseminaari alkaa 20.1.2016 ja jatkuu joulukuulle 2017. Korvaa tutkielmaseminaarin sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan oppiaineissa. Muiden oppiaineiden opiskelijat ovat tervetulleita erikseen sovittavalla tavalla. Etusijalla ovat ne, jotka ovat suorittaneet Kriminologian luentokurssin. Jos olet kiinnostunut seuraavista seminaareista, ota yhteyttä.

Jos olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön (kandidaatintutkielman tai gradun) kriminologisesta aiheesta, ota yhteyttä. Myös mahdollisten kriminologisten jatko-opintojen osalta kannattaa ottaa yhteyttä.

Tarkista ajantasainen tieto ja ilmoittautumistilanne Weboodista.