Viimeinen kurssikerta

Seitsemännellä, eli viimeisellä kurssikerralla tehtiin itse hankituista tiedoista karttaesityksiä. Yritin löytää tilastoja Yhdysvalloista, mutta en löytänyt mitään sopivaa ja Excelin kanssa tuli ongelmia, joten päädyin tuttuun ja turvalliseen Suomen karttaan. Pohjakartan sain Naturalearthdata-sivustolta ladatusta maailmankartasta (Natural Earth 2017), jossa oli maiden aluejakoja. Tilastotietoja Suomesta hain Tilastokeskuksen PX-Web -tietokannasta (Tilastokeskus 2017).

Ensimmäisellä kartalla on asuntojen keskimääräinen neliövuokra maakunnittain vuodelta 2015, sekä maakuntien nettomuuttolukemat samalta vuodelta (Kuva 1). Selkeästi eniten muuttovoittoa on Uudellamaalla. Uudellamaalla on myös korkeimmat vuokrat Suomessa. Asuntojen kova kysyntä onkin syynä korkeaan hintatasoon. Muuten mitään ihmeellistä korrelaatiota ei kartalta ole löydettävissä. Ahvenanmaa jätettiin pois esityksestä, koska karttaaineistossa se oltiin jaettu pienempiin alueisiin.

Kuva 1. Maakuntien nettomuuttolukemat ja keskivuokrat. Punaiset symbolit kuvaavat muuttotappiota ja vihreät symbolit muuttovoittoa. Symbolin koko kertoo muutoksen suuruudesta. Vertailtavana aineistona on asuntojen keskivuokrat koropleettikarttana.

Toisella kartalla (Kuva 2) vertaillaan maankuntien kasvihuonekaasupäästöjä (2013) maakuntien teollisuustuotannon bruttoarvoon (2008). Teollisuus kuluttaa paljon energiaa ja täten aiheuttaa merkittävät kasvihuonekaasupäästöt. Teollisuus on Suomen elinkeinorakenteessa edelleen tärkeässä osassa, ja kartalta onkin havaittavissa yhteys tuotannon arvon ja kasvihuonekaasupäästöjen välillä.

Kuva 2. Maakuntien kasvihuonekaasupäästöt ja teollisuustuotannon bruttoarvo.

Tuntuu, ettei aiemmasta Mapinfo-kokemuksesta ollut hyötyä tällä kurssilla. Ehkä se johti siihen, ettei opituista asioista tullut onnistumisen tunteita, vaan lähinnä sellaista “ehkä mä osasin tän jo silloin aiemmin?” -fiilistä. Tällä kurssilla kyllä työn määrä oli paljon suurempi kuin AMK:n GIS-kursseilla, mikä on ehdottomasti hyvä asia. Allerkirjoitan Eemi Saarisen toteamuksen kurssista “Kurssi on ollut melko työläs, mutta toisaalta erittäin opettavainen.” (Saarinen 2017). Kurssi antaa mahdollisuuden tehokkaaseen oppimiseen – loput on sitten itsestä kiinni. Itse olisin voinut kerrata asioita vapaa-ajalla ja teroittaa itselleni joitain Mapinfon toimintalogiikoita. Usein työskentely meni ulkoa opituiksi sarjoiksi työvaiheita, jolloin varsinainen ymmärrys ohjelman käytöstä saattoi jäädä puolitiehen. Kurssissa oli hyvää myös blogeihin työstettävä pohdinta karttojen toimivuudesta, ja mitä niistä voi päätellä.

 

Lähteet:

Tilastokeskus (2017). PX-Web-tietokannat. <http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/#_ga=1.83759958.1978393692.1476187017> Luettu 17.3.2017

Natural Earth (2017). 1:10m Cultural Vectors. <http://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/> Luettu 17.3.2017

Saarinen, Eemi (2017). 7. Kurssikerta. <https://blogs.helsinki.fi/eemisaar/2017/03/06/7-kurssikerta/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *