Tietoisuus ja tajunta

Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut tietoisuuteen ja tajuntaan liittyvistä ilmiöistä.

Tämän hetkisen ymmärrykseni mukaan tietoisuus tarkoittaa subjektin tietoa jonkun asian olemassaolosta ja tajunta tarkoittaa tietoa merkityksistä ja semioosista.

By Joel Hämäläinen

Bachelor of Social Sciences, Economics. Masters Student in Social and Public Policy.

Leave a comment

Your email address will not be published.