Sosiaaliset kentät

Olen opiskellut sosiaalisia kenttiä ja niillä vallitsevia toimintalogiikoita. Olen kiinnostunut erilaisista toimintalogiikoista, esimerkiksi siitä mikä tekee toimintalogiikasta kannattavan jollain tietyllä sosiaalisella kentällä.

By Joel Hämäläinen

Bachelor of Social Sciences, Economics. Masters Student in Social and Public Policy.

Leave a comment

Your email address will not be published.