Sosiaalitieteet ja psykoosi

Miten sosiaalitieteet voivat auttaa psykoosin hoidossa?

Sosiaalitieteet voivat tuottaa teorioita ja tietoja keskusteluista ja monologista. Tällainen tieto voi olla vaikka tieto siitä, miten oma päänsisäinen kielenkäyttö, salainen monologi vaikuttaa todellisuudentajuun.

Psykoosista toipumista voidaan jouduttaa vaikkapa muuttamalla oma sisäinen monologi sanavalinnoiltaan ja lauseiltaan täsmällisemmäksi. Tähän voidaan pyrkiä keskustelemalla psykoosista toipujan kanssa.

By Joel Hämäläinen

Bachelor of Social Sciences, Economics. Masters Student in Social and Public Policy.

Leave a comment

Your email address will not be published.