Psykoosi ja tajunnan taidot

Psykoosiin liittyy todellisuudentajun heikkeneminen. Minun mielestäni psykoosista toipuvalle voisi opettaa erilaisia tajunta-taitoja ja tietoisuus-taitoja. Mielestäni terveyttävä merkityksenanto ja täsmällinen kielenkäyttö auttaisivat psykoosista toipuvaa toipumaan ja estämään tulevat psykoosit.

By Joel Hämäläinen

Bachelor of Social Sciences, Economics. Masters Student in Social and Public Policy.

Leave a comment

Your email address will not be published.