Tulivuoria ja maanjäristyksiä

Kurssikerran aluksi opettelimme käyttämään Epicollect5 –sovellusta, jota olin itse käyttänyt jo aiemmin. Oletettavasti opiskelijoille haluttiin siis todistaa, että dataa on helppo kerätä myös itse eikä kaikkea tietoa tarvitse kaivaa netin uumenista. Alun opiskelun jälkeen opiskelijat kuitenkin ohjattiin nettiin etsimään tietoa hasardeista, joista tämän kerran kartat oli tarkoitus tehdä.

Tarkoituksena oli muodostaa karttoja, joita voitaisiin hyödyntää opetuksessa. Muistellessani lukiossa saamaani opetusta maanjäristyksistä ja tulivuorista, totesin suurimman osan esimerkeistä sijoittuneen Tyynelle valtamerelle. Päätinkin siis tarkastella Välimerellä sijaitsevia tulivuoria, sekä samalla alueella tapahtuneita maanjäristyksiä. Jaoin maanjäristykset kahteen eri luokkaa alle kuuden magnitudin järistyksiin (kuva 1), sekä yli kuuden magnitudin järistyksiin (kuva 2).

Kartoista voidaan huomata, että pieniä järistyksiä tapahtuu huomattavasti enemmän. Kartassa on esitetty pienet järistyksen kuluneen vuoden ajalta, kun taas voimakkaat järistykset ovat tapahtuneet viimeisen neljän vuoden kuluessa. Välimeren alue ei myöskään ole maanjäristysvapaata aluetta, vaikka suurin osa oppimateriaalista sijoittuukin ”mielenkiintoisemmille” alueille.

Kuva 1. Alle kuuden magnitudin maanjäristykset Välimeren ympäristössä vuoden 2018 aikana.
Kuva 2. Yli kuuden magnitudin maanjäristykset Välimeren alueella 2015-2019.

 

Osa maanjärsityksistä voi johtua läheisestä tulivuoresta, joten päätin muodostaa kartan, jossa on näkyvissä sekä maanjäristykset, että tulivuoret (Kuva 3).  Kartan tekemisen jälkeen huomasin, että ainakaan yksinkertaisella esityksellä näiden kahden välillä ei ole havaittavissa mitään korrelaatiota. Amelia on blogissaan verrannut tulivuorten, sekä maanjärsitysten sijainteja vielä litosfäärilaattojen reunojen sijainteihin. Jälkikäteen ajateltuna myös minun olisi kannattanut lisätä tämä informaatio karttoihini, jolloin ne ehkä olisivat hiukan kuvaavampia. Kartat ovat kuitenkin kuvaavia, jos opetuksen tarkoituksena on vain tarkastella maanjäristysten voimakkuuden vaikutusta niiden esiintyvyyteen.

Kuva 3. Välimeren alueen maanjäristykset, sekä tulivuoret.

 

Kartoillani ei sellaisenaan voi esittää mitään muuta maantieteellistä aihetta, ellei välimeren maiden alueille sijoittuvia tulivuoria oteta huomioon. Karttoja voisi kuitenkin muokata niin, että niiden avulla voisi tutkia kuinka monta ihmistä asuu alueella, jonne on kuluneen vuoden aikana osunut yli kuuden magnitudin suuruinen maanjäristys. Times of Malta -lehti on kirjoittanut sivuilleen artikkelin Välimeren eri maiden haavoittuvuudesta maanjäristyksen sattuessa. Tätä ei kuitenkaan suoraan ole mahdollista havainnollistaa itse tekemieni karttojen kautta. Välimeren alueelta ei myöskään löydy kovin montaa maanjäristyksiä tai tulivuoria kuvaavaa karttaa, joka on sinänsä hyvin yllättävää.

Lähteet:

Amelia Cardwell, Viikko 6: Maastossa seikkailua ja luonnonhasardeja, https://blogs.helsinki.fi/amca/ (Luettu 8.3.2019)

Maanjäristystietokanta, http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html

Tulivuoritietokanta, http://catalog.data.gov/dataset/global-volcano-locations-database

Times of Malta,  No link between Spanish and Maltese quakes – seismologists, https://www.timesofmalta.com/articles/view/20110513/local/No-link-between-Spanish-and-Maltese-quakes-seismologists.365134 (luettu 8.3.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *