Kurssikerta 3

Kolmannen kurssikerran varsinaisena tehtävänä oli tulvaindeksilukuja kuvaavan koropleettikartan luominen, sekä samalla kartalla järvisyysprosentin kuvaaminen esimerkiksi pylväsdiagrammeilla. Tehtävän perimmäisenä tarkoituksena oli luultavasti oppia peruasioita eri tietokannoissa olevien tietojen tuomisesta samaan tietokantaan, sekä näiden yhdistettyjen tietojen hyödyntäminen erilaisten laskutoimitusten ja kyselyiden avulla. Karttaesitykseen tarvittavia tietoja olivat esimerkiksi Suomen päävaluma-alueet ja niiden perustiedot kuten pinta-ala sekä keskiylivirtaama ja …

Kurssikerta 2

Toisen kurssikerran tehtävänä oli QGIS:sin toimintoihin sekä ominaisuustietotaulukoiden saloihin tarkemmin perehtyminen. Ensimmäisessä harjoitustehtävässä tarkoituksena oli havainnollistaa Suomen kartan ja kuntarajojen avulla eri projektioiden käytön aiheuttamia eroavaisuuksia lopputulokseen. Kuten Sini Ahtinen blogissaan ilmaisi oli projektioiden ominaisuuksien ja vaikutusten kertaaminen hyödyllistä, vaikka niistä on jo aiemmin tullutkin paljon opiskeltua. Koska viikon aikana oli jo ehtinyt hyvin unohtamaan …

Kurssikerta 1

Ensimmäinen kurssikerta alkoi hyödyllisellä paikkatiedon perusasioiden kertaamisella, sekä kurssin tulevan sisällön läpikäymisellä. Tämän jälkeen aloimme tutustua QGIS-ohjelmistoon ja sen perustoimintoihin yleisesti. Kaikki oppimani oli käytännössä uutta, sillä minulla ei ole ennestään kokemusta tästä tai mistään muustakaan vastaavasta ohjelmasta. Varsinkin aluksi QGIS tuntui ja näytti hieman epäselvältä, mutta pian kun perustoimintojen logiikasta alkoi saada selvää, kävi …