Kurssikerta 1

Ensimmäinen kurssikerta alkoi hyödyllisellä paikkatiedon perusasioiden kertaamisella, sekä kurssin tulevan sisällön läpikäymisellä. Tämän jälkeen aloimme tutustua QGIS-ohjelmistoon ja sen perustoimintoihin yleisesti. Kaikki oppimani oli käytännössä uutta, sillä minulla ei ole ennestään kokemusta tästä tai mistään muustakaan vastaavasta ohjelmasta. Varsinkin aluksi QGIS tuntui ja näytti hieman epäselvältä, mutta pian kun perustoimintojen logiikasta alkoi saada selvää, kävi myös ilmi ohjelmiston hyödyllisyys ja kätevyys (verrattuna esimekiksi edellisellä kurssilla käytettyyn corel drawilla piirtämiseen). Esimerkiksi legendan ja mittakaavan tekeminen QGISsillä vei murto-osan ajasta joka niihin kuluu itse piirtämällä ja mittailemalla. Ohjelma perustoiminnoiltaan ja rakenteeltaan on suhteellisen selkeän oloinen ensimmäisen tunnin jälkeen, mutta se vaikuttaa hyvin laajalta ja monia lisättäviä toimintoja sisältävältä. Sujuvan käytön oppiminen vie varmaan suhteellisen kauan aikaa.

Ensimmäisen kurssikerran tehtävä oli Itämeren typpipäästöjä kuvaavan kartan ja sen selitteen laatiminen annetuista aineistoista. Kartta on mielestäni ihan onnistunut ja ajaa asiansa, lisäksi vihreän värisävyt sopivat mielestäni kuvaamaan päästöjen määrää (mitä tummemman vihreä sitä pienempi osuuis päästöistä). Luokkarajat ovat suhteellisen hyvät, mutta esimerkiksi suurimassa päästöluokassa hajonta on aika suuri (13,3% vs. 33,7%). Aineistoa tai aihealutteakaan sen enempää tuntematta voi karttaesityksen perusteella luoda yleiskäsityksen Itämereen eniten ja vähiten typpeä päästävistä valtioista. Ehkä hieman turhaa tietoa kartassa ovat syvyyskäyrät ja niiden tarkka ilmaiseminen legendassa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *