Kurssikerta 3

Kolmannen kurssikerran varsinaisena tehtävänä oli tulvaindeksilukuja kuvaavan koropleettikartan luominen, sekä samalla kartalla järvisyysprosentin kuvaaminen esimerkiksi pylväsdiagrammeilla. Tehtävän perimmäisenä tarkoituksena oli luultavasti oppia peruasioita eri tietokannoissa olevien tietojen tuomisesta samaan tietokantaan, sekä näiden yhdistettyjen tietojen hyödyntäminen erilaisten laskutoimitusten ja kyselyiden avulla.

Kuva 1

Karttaesitykseen tarvittavia tietoja olivat esimerkiksi Suomen päävaluma-alueet ja niiden perustiedot kuten pinta-ala sekä keskiylivirtaama ja keskialivirtaama. Lisäksi tiedosto joka sisälsi kaikkien järvien pinta-alat mahdollisti valuma-alueiden järvisyysprosentin laskemisen. Päätin jättää valmiiseen karttaesitykseeni näkyviin sekä järvet, että joet vaikka se jossain määrin heikentääkin kartan visuaalista ilmettä. Toisaalta mielestäni järvien ja jokien sijoittuminen liittyy kiinteästi alueen tulvaindeksiin, kuten kartasta voi huomata niin niillä alueilla joilla järvipinta-ala suhteessa valuma-alueen pinta-alaan on suuri, on tulvaindeksi pieni. Vastaavasti alueilla joilla ei ole juurikaan järviä, mutta alueella on kuitenkin jokia (esim Pohjanmaalla) on tulvaindeksi korkea. Valitsin luokkarajoiksi kvantiilit (kussakin luokassa on yhtä monta aluetta), sillä näin eri luokat tulivat parhaiten näkyville.

Mielestäni karttani oli teknisesti ihan hyvin onnistunut, mutta visuaalisesti se jättää hieman toivomisen varaa. Värisävyjen valinnassa olisi voinut kenties käyttää enemmän aikaa, mutta toisaalta mielestäni kartta kuitenkin ajaa asiansa tästä huolimatta.

 

 

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/paikkatietoikkuna/teemakartat

 

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *