Kurssikerta 3

Kolmannen kurssikerran varsinaisena tehtävänä oli tulvaindeksilukuja kuvaavan koropleettikartan luominen, sekä samalla kartalla järvisyysprosentin kuvaaminen esimerkiksi pylväsdiagrammeilla. Tehtävän perimmäisenä tarkoituksena oli luultavasti oppia peruasioita eri tietokannoissa olevien tietojen tuomisesta samaan tietokantaan, sekä näiden yhdistettyjen tietojen hyödyntäminen erilaisten laskutoimitusten ja kyselyiden avulla. Karttaesitykseen tarvittavia tietoja olivat esimerkiksi Suomen päävaluma-alueet ja niiden perustiedot kuten pinta-ala sekä keskiylivirtaama ja … Continue reading Kurssikerta 3