Kursgång 4: Rutor och rasterkartor

På den fjärde kursgången övade vi oss på att göra rutnät och att tillägga data till det från en annan databas. Vi använde ”spatial query” plugin verktyget, som förenklar processen av att välja objekt genom flera olika filter. Verktyget kom att vara användbart också på den femte kursgången. Vi tog alltså och sammanförde data om […]

Kursgång 3: Kombination av databaser

På den tredje kursgången lärde vi oss att kombinera databaser för att bättre kunna analysera samband mellan olika fenomen med hjälp av statistik. Vi övade detta med data över internetanvändning, konflikter och diamantgruvor i Afrika, som vi sedan analyserade. Vi lärde oss också att gruppera olika objekt under samma ID så att attributtabellerna inte skulle […]