Kursgång 6: Hasarder

Den sjätte kursgångens tema var att överföra punktdata från cvs-filer till QGIS. Jag missade faktiskt kursgången, och gjorde uppgifterna självständigt, vilket betyder att jag inte gjorde den första delen av lektionen, nämligen att samla data med Epicollect-applikationen för att göra en karta över hur olika områden i Helsingfors upplevs. Jag läste ändå andras bloggar som […]

Kursgång 5: Buffring och tillämpning av våra kunskaper

Den femte kursgången skiljde sig aningen från de tidigare. Nu skulle vi självständigt försöka lösa en mängd olika problem med hjälp av vad vi lärde oss i början av kursgången (att buffra), och med verktyg vi använt på tidigare kursgångar. Än en gång visade sig Spatial Query verktyget vara väldigt användbart. Juuso Kervinen  skriver i […]