Sista kursgången

Sista kursgången och uppgiften har äntligen anlänt. Jag närmade mig uppgiften med en viss arrogans om att jag lät skulle klara av att göra den. Men nu när jag under dagen har jobbat på uppgiften och försökt hitta data på netet för mina kartor, förstår jag att jag borde ha reserverat mer tid för jobbet. Eftersom deadlinen närmar sig med raska steg, måste jag nöja jag mig med en karta med två variabler som jag skapade.

Bild 1 Skolor och stora städer i USAs delstater

Kartan på bild 1 visar kommunala skolors mängd delstatvis och stora befolkade städer i USA. Jag ville undersöka utbildning i USA, och hade som mål att jämföra skolornas mängd med inkomstnivån i delstaterna, men kunde inte hitta lämpligt material som jag kunde producera en egen karta av, så jag hittade istället en färdig karta med delstaternas medelinkomst per person. Den syns på bild 2.

Bildresultat för income by state
Bild 2 Medelinkomster i delstaterna. (Källa: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp8pqxoJvhAhUwxqYKHd70CZIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AMap_of_states_by_median_household_income_in_2014.svg&psig=AOvVaw2_YWwHYvLsC2jQ7gJGafkd&ust=1553533169917662)

Genom att jämföra bilderna kan man konstatera att inkomstnivån och skolornas mängd i delstaterna inte korrelerar perfekt, men ändå en del. Till exempel i Kalifornien är inkomstnivån en av de högsta, som korrelerar med mängden skolor i delstaten. Men det finns också vissa delstater i mellersta USA som har högre medelinkomst än de omgivande delstater, men ändå en låg mängd skolor. Något som jag fann underligt var den låga mängden skolor i New York regionen, eftersom det är ett väldigt tätt befolkat område med hög medelinkomst. En orsak kan vara delstatens lilla storlek jämfört med delstater som Texas och Kalifornien. Områdena i norra USA är mera glest bebodda med färre större städer, vilket också förklarar det låga antalet skolor på området. Jag hade förväntat mig att korrelationen skulle vara starkare, eftersom inkomsterna enligt min hypotes är högre i och med en högre utbildningsnivå. Min karta behandlade ju endast grundskolor, men de är ändå en förutsättning för fortsatt utbildning. Dessutom är det endast kommunala skolor som presenteras på kartan. Hela 25% av USAs skolor är privatskolor, vilket betyder att en hel del fattas från kartan som kunde ändra på hur den ser ut. (CAPE, u.å.)

 

Kursen har varit givande även om den krävt mycket tålamod och några tårar. Jag är säker på att jag kommer att ha mycket nytta av det vi lärt oss under kursen, och har nu en bra grund för QGIS att bygga på och lära mig mera.

 

Källor:

CAPE, (u.å.). Private School Facts. Hämtad 24.3.2019 från http://www.capenet.org/facts.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *