Kursgång 6: Hasarder

Den sjätte kursgångens tema var att överföra punktdata från cvs-filer till QGIS. Jag missade faktiskt kursgången, och gjorde uppgifterna självständigt, vilket betyder att jag inte gjorde den första delen av lektionen, nämligen att samla data med Epicollect-applikationen för att göra en karta över hur olika områden i Helsingfors upplevs. Jag läste ändå andras bloggar som […]

Kursgång 5: Buffring och tillämpning av våra kunskaper

Den femte kursgången skiljde sig aningen från de tidigare. Nu skulle vi självständigt försöka lösa en mängd olika problem med hjälp av vad vi lärde oss i början av kursgången (att buffra), och med verktyg vi använt på tidigare kursgångar. Än en gång visade sig Spatial Query verktyget vara väldigt användbart. Juuso Kervinen  skriver i […]

Kursgång 4: Rutor och rasterkartor

På den fjärde kursgången övade vi oss på att göra rutnät och att tillägga data till det från en annan databas. Vi använde ”spatial query” plugin verktyget, som förenklar processen av att välja objekt genom flera olika filter. Verktyget kom att vara användbart också på den femte kursgången. Vi tog alltså och sammanförde data om […]

Kursgång 3: Kombination av databaser

På den tredje kursgången lärde vi oss att kombinera databaser för att bättre kunna analysera samband mellan olika fenomen med hjälp av statistik. Vi övade detta med data över internetanvändning, konflikter och diamantgruvor i Afrika, som vi sedan analyserade. Vi lärde oss också att gruppera olika objekt under samma ID så att attributtabellerna inte skulle […]

Kursgång 2: Jämförelse av projektioner

Den här veckan granskade vi hur stor skillnad olika projektioner har på presentationen av områden. Vi lärde oss också att välja olika objekt i kartlagret, för att ge dem en gemensam nämnare, och att göra räkneoperationer i QGIS. Vi började med att göra en exel-tabell över skillnader i area och avstånd i olika projektioner. Projektionen […]

Kursgång 1: Introduction till QGIS och producering av egna kartor

I geoinformatiikan menetelmät kursen använder vi oss av programmet QGIS, ett GIS program som är gratis för alla att använda. Jag har använt QGIS under en kurs i gymnasiet, och minns att den samtidigt var den jobbigaste samt mest givande geografikursen dittills. Jag hade lust att ge upp varje gång jag försökte få något att fungera, […]