Ilmoittautuminen kurssiin Oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtaminen on auki

Hei,

 

Tiedoksi, että III periodissa järjestetään Oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtaminen jakso. Opintojakso kuuluu osana uutta johtamisen temaattista opintokokonaisuutta, mutta myös muut opiskelijat voivat osallistua jaksolle, vaikka pakollista johtamisen johdantokurssia ei olisikaan käytynä.

 

Opintojakson osaamistavoitteena on, että:

opintojakson alussa selvennetyn käsitteistön avulla opiskelija osaa kytkeä opintojakson kohteena olevien oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden monitasoisen johtamisproblematiikan tarkastelun yleisempiin yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisiin keskusteluihin ja kykenee erittelemään ongelmakokonaisuuden monimuotoisuutta. Opintojaksoon sisältyvien tutkimusperustaisten vierailuluentojen tarjoamien havainnollistusten tuella opiskelija ymmärtää laajan pedagogisen johtamisen kokonaisuutta ja toiminnallista dynamiikkaa ja kykenee kehittävästi reflektoimaan omaa johtamisnäkemystään.

 

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisesta löytyy täältä:

https://courses.helsinki.fi/fi/EDUOPP001/122571458

 

HUOM! opintojaksolle ilmoittaudutaan joko Johtamisen opintokokonaisuuden opiskelijoiden tai Muiden opiskelijoiden ryhmässä. Jakson aikataulut näet, kun olet valinnut jommankumman ryhmän.

 

Jakson opettaja on dosentti Kari Kantasalmi. Opetuskieli on suomi.