Tervetuloa mukaan kurssille SPT-376, Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen / Välkommen med på kursen SPT-376, Genus, mångfald och ledarskap

(Svenska nedan)

Haluatko oppia johtamaan moninaisuutta? Tervetuloa perehtymään johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Kurssilla opit tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Opetamme havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opit perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Opintojakso kuuluu johtamisen temaattiseen opintokokonaisuuteen.

Opiskelijalla tulee olla johtamisen johdantokurssi suoritettuna tai se tulee suorittaa tämän kevään aikana.

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisesta (alkaa 12.2.2019) löytyy täältä:

https://courses.helsinki.fi/fi/SPT-376/125271921

Jakson opettajina toimivat Mira Karjalainen (pääopettaja), Henri Hyvönen, Marjut Jyrkinen, Jukka Lehtonen ja Tytti Steel. Opetuskieli on suomi.

Tervetuloa mukaan!

——————————————————————————–

Välkommen med på kursen SPT-376, Genus, mångfald och ledarskap (Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen).

Vill du lära dig om leda mångfald? Välkommen med i en fördjupning i forskning och teorier kring ledarskap, genus och mångfald samt hur man kan tillämpa dem i arbetslivet. På kursen lär du dig identifiera och kritiskt granska vilken betydelse genus har inom ledarskap och ledarskapskarriären. Vi lär dig märka olika diskrimineringsmekanismer och att söka preventiva ledarskapsredskap med hjälp av vilka de kan förhindras. Du lär dig grunderna i jämlikhetsfrågor och hur de kan främjas inom ledarskap, arbetslivet och inom organisationer. (OBS! Undervisningsspråket är finska)

Studieavsnittet hör till den tematiska helheten i ledarskap.

Deltagande i kursen förutsätter att introduktionskursen i ledarskap är avlagd eller att den kommer att avläggas under våren.

Läs mera om kursen och anmäl dig till kursen (fr.o.m. 12.2.2019) här (på finska):

https://courses.helsinki.fi/fi/SPT-376/125271921

Lärarna i kursen är Mira Karjalainen (huvudansvarig), Henri Hyvönen, Marjut Jyrkinen, Jukka Lehtonen och Tytti Steel. Undervisningsspråket är finska.

Välkommen med!