Teknisiä ongelmia weboodissa / Tekniska problem på weboodi

(Svenska nedan)

Weboodin päivittämisessä on valitettavasti teknisiä ongelmia. Tästä syystä weboodissa olevat tiedot johtamisen temaattisesta opintokokonaisuudesta ovat valitettavasti vanhat. Tiedot weboodin etusivulla pitävät kuitenkin paikkansa.

Ongelmaa korjataan mahdollisimman pian. Pahoittelut tästä.

Weboodi har tyvärr tekniska problem. På grund av detta är informationen som berör den tematiska helheten i ledarskap gammal. Informationen på weboodis startsida är däremot korrekt.

Problemet åtgärdas så snart som möjligt. Vi beklagar detta.

Tervetuloa mukaan kurssille SPT-376, Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen / Välkommen med på kursen SPT-376, Genus, mångfald och ledarskap

(Svenska nedan)

Haluatko oppia johtamaan moninaisuutta? Tervetuloa perehtymään johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Kurssilla opit tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Opetamme havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opit perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Opintojakso kuuluu johtamisen temaattiseen opintokokonaisuuteen.

Opiskelijalla tulee olla johtamisen johdantokurssi suoritettuna tai se tulee suorittaa tämän kevään aikana.

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisesta (alkaa 12.2.2019) löytyy täältä:

https://courses.helsinki.fi/fi/SPT-376/125271921

Jakson opettajina toimivat Mira Karjalainen (pääopettaja), Henri Hyvönen, Marjut Jyrkinen, Jukka Lehtonen ja Tytti Steel. Opetuskieli on suomi.

Tervetuloa mukaan!

——————————————————————————–

Välkommen med på kursen SPT-376, Genus, mångfald och ledarskap (Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen).

Vill du lära dig om leda mångfald? Välkommen med i en fördjupning i forskning och teorier kring ledarskap, genus och mångfald samt hur man kan tillämpa dem i arbetslivet. På kursen lär du dig identifiera och kritiskt granska vilken betydelse genus har inom ledarskap och ledarskapskarriären. Vi lär dig märka olika diskrimineringsmekanismer och att söka preventiva ledarskapsredskap med hjälp av vilka de kan förhindras. Du lär dig grunderna i jämlikhetsfrågor och hur de kan främjas inom ledarskap, arbetslivet och inom organisationer. (OBS! Undervisningsspråket är finska)

Studieavsnittet hör till den tematiska helheten i ledarskap.

Deltagande i kursen förutsätter att introduktionskursen i ledarskap är avlagd eller att den kommer att avläggas under våren.

Läs mera om kursen och anmäl dig till kursen (fr.o.m. 12.2.2019) här (på finska):

https://courses.helsinki.fi/fi/SPT-376/125271921

Lärarna i kursen är Mira Karjalainen (huvudansvarig), Henri Hyvönen, Marjut Jyrkinen, Jukka Lehtonen och Tytti Steel. Undervisningsspråket är finska.

Välkommen med!

Ilmoittautuminen kurssiin Oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtaminen on auki

Hei,

 

Tiedoksi, että III periodissa järjestetään Oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtaminen jakso. Opintojakso kuuluu osana uutta johtamisen temaattista opintokokonaisuutta, mutta myös muut opiskelijat voivat osallistua jaksolle, vaikka pakollista johtamisen johdantokurssia ei olisikaan käytynä.

 

Opintojakson osaamistavoitteena on, että:

opintojakson alussa selvennetyn käsitteistön avulla opiskelija osaa kytkeä opintojakson kohteena olevien oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden monitasoisen johtamisproblematiikan tarkastelun yleisempiin yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisiin keskusteluihin ja kykenee erittelemään ongelmakokonaisuuden monimuotoisuutta. Opintojaksoon sisältyvien tutkimusperustaisten vierailuluentojen tarjoamien havainnollistusten tuella opiskelija ymmärtää laajan pedagogisen johtamisen kokonaisuutta ja toiminnallista dynamiikkaa ja kykenee kehittävästi reflektoimaan omaa johtamisnäkemystään.

 

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisesta löytyy täältä:

https://courses.helsinki.fi/fi/EDUOPP001/122571458

 

HUOM! opintojaksolle ilmoittaudutaan joko Johtamisen opintokokonaisuuden opiskelijoiden tai Muiden opiskelijoiden ryhmässä. Jakson aikataulut näet, kun olet valinnut jommankumman ryhmän.

 

Jakson opettaja on dosentti Kari Kantasalmi. Opetuskieli on suomi.

 

Ilmoittautuminen kurssiin Palvelujen johtaminen on auki! / Anmlningen till kurs i Ledning av tjänsteproduktionen är öppen!

(På svenska nedan)

Haluatko:

 • ymmärtää palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeiset tekijät
 • ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden
 • ymmärtää palveluinnovaatiota ja kuluttajakäyttäytymistä palveluissa
 • ymmärtää henkilöjohtamista palveluorganisaatioissa ja palvelukulttuuria
 • havaita ja hyödyntää mahdollisuuksia soveltaa palvelulogiikkaa ja kehittää palveluiden johtamista organisaatioissa

Jos näin on niin tämä kurssi sopii erinomaisesti sinulle!

Kurssi on avoinna kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Lue lisää kurssista TÄSTÄ.

ILMOITTAUDU MUKAAN KURSSILLE VIIMEISTÄÄN 7.11.2017 TÄSTÄ!

Tervetuloa mukaan!


Vill du:

 • förstå de centrala aspekter av tjänsteledarskap och tjänstelogik (service dominant logic)
 • förstå evolution, nuläge och förutsedd framtiden av strategisk tänkande i tjänsteledarskap
 • förstå tjänsteinnovation och konsumentbeteende inom tjänster
 • förstå ledarskap av personal i tjänsteorganisation och tjänstekultur
 • identifiera och utnyttja möjligheter att tillämpa tjänstelogik och –ledarskap i organisationer

I så fall är denna passar denna kurs perfekt!

Kurssen är öppen för alla studenter vid Helsingfors universitet.

Läs mera om kursen HÄR!

ANMÄL DIG TILL KURSEN SENAST DEN 7.11.2017 HÄR!

OBS! Kursspråket är finska, men delprestationerna kan avläggas på svenska.

Välkommen med!

Tervetuloa Johtamisen temaattisen opintokokonaisuuden blogiin! / Välkommen till den Tematiska helheten i ledarskaps blog!

(Svenskspråkig version nedan)

 

Tämän blogin tarkoituksena on:

 • Antaa opiskelijoille kokonaiskuvan temaattisesta kokonaisuudesta
 • Kuvata temaattisen kokonaisuuden rakenteen
 • Kertoa kuka voi suorittaa eri opintokokonaisuuksia
 • Näyttää mitkä opintojaksot kuuluvat opintokokonaisuuteen

Yliopistolehtori valtio-opissa Sebastian Godenhjelm

Sposti: sebastian.godenhjelm@helsinki.fi


Syftet med denna blog är följande:

 • Ge övergripande bild av den tematiska helheten
 • Den tematiska helhetens struktur
 • Beskriva vem som kan avlägga helheten eller studier som ingår i helheten
 • Visa vilka studieavsnitt som ingår i helheten

Kontaktperson:

Universitetslektor i statskunskap med förvaltning Sebastian Godenhjelm

Epost: sebastian.godenhjelm@helsinki.fi