Kuka voi suorittaa? / Vem kan avlägga?

(Svensk version nedan)

Opintokokonaisuus on avoinna seuraaville opinto-ohjelmille:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM)
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)
 • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)
 • Avoin yliopisto

HUOM! Seuraavat yksittäiset opintojaksot ovat avoinna kaikille Helsingin yliopiston perustutkintoopiskelijoille*:

 • Johtamisen perusteet
 • Palvelujen johtaminen
 • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa

*Yllä olevien opintokonaisuuksien opiskelijoita priorisoidaan mikäli opintojaksot täyttyvät.

HUOM! Tietyissä opintojaksoissa on rajallisesti paikkoja eikä opetusta välttämättä järjestetä joka vuosi. Johtamisen opintokokonaisuuden tutkintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2023 asti. Opintokokonaisuutta ei voi suorittaa eikä rekisteröidä tämän jälkeen.


Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik (KK/PeK)
 • Magisterprogrammet i pedagogik (KM/PeM)
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)
 • Doktorand programmet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY)
 • Öppna universitetet

OBS! Följande studieavsnitt är öppna för alla studenter vid Helsingfors universitet*:

 • Introduktion till ledarskap
 • Ledning av tjänsteproduktionen
 • Ledning av samarbete i nätverksekonomin

*Studenter inom ovanstående utbildningsprogram har företräde till studieavsnitten ifall de fylls.

OBS! Vissa studieavsnitt har begränsat antal platser och arrangeras eventuellt inte varje år. Den tematiska helheten ledarskap kan avläggas t.o.m. den 31.7.2023, varefter inga studieavsnitt kan registreras inom denna helhet.