Kuka voi suorittaa? / Vem kan avlägga?

(Svensk version nedan)

Opintokokonaisuus on avoinna seuraaville opinto-ohjelmille:

 • Kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 • Kasvatustieteen maisteriohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
 • Avoin yliopisto

HUOM! Seuraavat yksittäiset opintojaksot ovat avoinna kaikille Helsingin yliopiston perustutkintoopiskelijoille*:

 • Johtamisen perusteet
 • Palvelujen johtaminen
 • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa

*Yllä olevien opintokonaisuuksien opiskelijoita priorisoidaan mikäli opintojaksot täyttyvät.


Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

 • Kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i pedagogik
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Öppna universitetet

OBS! Följande studieavsnitt är öppna för alla studenter vid Helsingfors universitet*:

 • Introduktion till ledarskap
 • Ledning av tjänsteproduktionen
 • Ledning av samarbete i nätverksekonomin

*Studenter inom ovanstående utbildningsprogram har företräde till studieavsnitten ifall de fylls.