Johtamisopintojen rakenne / Ledarskspsstudiernas struktur

(Svenska nedan)

Opintokokonaisuuden rakenne on lukuvuodesta 20-21 muuttunut

Opintokokonaisuutta voi lukuvuodesta 20-21 suorittaa joko 15 opintopisteen tai 25 opintopisteen laajuisena.

Ainoa pakollinen opintojakso 15op:n tai 25op:n kokonaisuuksissa on MSV-LJ201/AYMSV-LJ201 Johdatus johtamiseen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Muut valinnaiset opinnot voi itse vapaasti valita temaattisen opntokokonaisuuden tarjonnasta. Huomioi, että osallistuminen opintojaksoihin saatta vaatia suoritettu kandidaatintutkinto.


Strukturen för den tematiska helheten har fr.o.m. läsåret 20-21 förändrats.

Den tematiska helheten kan från och med läsåret 20-21 avläggas antingen som en 15sp eller 25sp helhet.

Det enda obligatoriska studieavsnittet i 15sp eller 25sp helheterna är MSV-LJ201/AYMSV-LJ201 Introduktion till ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, svenska).

De övriga valfria studieavsnitten kan fritt väljas bland kurserna som den tematiska helheten erbjuder.Observera att deltagande i vissa kurser kräver avlagd kandidatexamen.