Categories
Geoinformatiikan menetelmät

Ämnet Valfritt

Under den sista veckan var det självständigt arbete som var på tapeten. Det vill säga vi fick fritt välja vad vi skulle skapa, varifrån vi skulle hämta materialet, hur vi skulle visualisera det, vilket/vilka ämne(-n) det skulle behandla och över vilket område. Den sista veckan tyckte jag var delvis rolig på grund av att man […]

Categories
Geoinformatiikan menetelmät

Punktkartor

Den här veckan arbetade vi med punkt-material. Där vi under zoom-mötet fick gå ut i vårt närområde och samla in egna punktdata med Epicollect5-appen. Av det gjorde vi en interpolerad karta. På egen hand fick vi sedan skapa egna kartor över hasarder, där vi fick välja, ladda ner och kombinera material. Under lektionen Som sagt […]

Categories
Geoinformatiikan menetelmät

De självständiga uppgifterna

Till den här veckans uppgifter hörde en del självständiga uppgifter. Alltså vi fick uppgifter där vi hade material och frågor tillhörande materialet. Hur vi kom fram till våra svar var själva uppgiften. Vi skulle på egenhand fundera ut hur man med hjälp av QGIS kan besvara frågor och analysera material. Uppgifterna Till den här veckans […]

Categories
Geoinformatiikan menetelmät

Raster och Rutor

Kort sammanfattning Till vad vi lärde oss den här veckan hörde rutdata och rasterkartor. Så vad gäller rutdatan så lärde vi oss att tillverka ett rutnät och att visualisera fenomen med hjälp av det. Och vad gäller rastermaterialet så fick vi visualisera terrängskuggning, höjdkurvor och påbörja någon form av ”digitalisering” (vektorisering) av en rasterkarta. Vad […]

Categories
Geoinformatiikan menetelmät

Kombinationen av data

Kort beskrivning Den här veckans huvudtemat skulle jag sammanfatta som hur man kombinerar data, då bland annat från en tabell till en karta, mellan två polygon kartlager, och från en excel-fil (till QGIS). Under lektionen utförde vi alla dessa för att skapa data gällande konflikter, internetanvändning, olja och diamanter för Afrika. Och på egenhand använde […]

Categories
Geoinformatiikan menetelmät

Skillnader mellan projektioner

Kort beskrivning Den här veckan låg fokus på att se hur ytor och distanser varierar beroende på vilken kartprojektion man använder sig av. Därför hörde till veckans uppgifter att laga en tabell där man kan se hur en sträcka (och area) varierar beroende på vilken kartprojektion man använder sig av. Vi lagade även koropletkartor som […]

Categories
Geoinformatiikan menetelmät

Den första kursveckan

Kort beskrivning Under den första kursveckan lagade vi två kartor. En gjorde vi tillsammans under föreläsningen och den andra gjorde man självständigt på egen tid. Den karta som vi gjorde gemensamt visualiserar länders relativa utsläpp av kväve i Östersjön (Bild 1). Medan den andra, som jag gjort självständigt, i sin tur visualiserar invånarnas valdeltagande i […]