Kurstillfälle 5

Detta kurstillfälle ägnade vi oss åt buffring. Med buffert-verktyget skapar man ett område med valfri radie runt ett objekt (punkt- linje- eller ytobjekt, allt går), och därefter kan man ta reda på vad för sorts funktioner och objekt som finns inom detta influensområde. Buffring är användbart i många fall då just influensområdet är i fokus, t.ex. vid planering av samhällets olika funktioner. Som Marisofia Nurmi skriver i sin blogg “Puskureita voidaan käyttää esimerkiksi saavutettavuuden kartoituksessa ja hyödyntää palvelujen ja liikenneverkon suunnittelussa.” kan buffring användas för att kartlägga tillgänglighet och även utnyttjas när man planerar service och trafiknät (Nurmi, M). Buffring kan även utnyttjas då man planerar räddningstjänstens placering eller mobilnätets täckning i ett visst område, eller då man vill veta hur många som påverkas av industriområdens buller och föroreningar. Vid större katastrofer, som t.ex. kärnkraftsolyckor kan man dessutom räkna ut vilka områden runtomkring som påverkas. Under lektionen fick vi räkna ut många olika faktorer m.h.a. buffertverktyget.

Förra gången förberedde vi redan material som skulle användas denna gång. Då prickade vi ut varenda ett hus samt ritade ut de största vägarna i Borgnäs centrum. Under lektionen använde vi buffert-verktyget för att bl.a. ta reda på hur många människor som bodde inom ett visst avstånd från skolan, hälsostationen och vägarna.

Under lektionen fick vi flitigt lägga till kolumner i tabeller, räkna ut nödvändiga tal samt kombinera tabeller och annat material. Största delen av kurstillfället användes denna gång till oändligt många individuella uppgifter. De handlade om allt från att räkna ut hur många som bodde inom Helsingfors-Vanda flygfälts 65dB bullerområde till hur stor andel skolbarn det fanns i ett visst skoldistrikt. De individuella uppgifterna krävde rätt så mycket tankeverksamhet i.o.m. att vi bl.a. var tvungna att räkna ut mycket nytt material själva och lägga in det i nya kolumer i redan existerande tabeller. Det gällde att ha tungan rätt i mun då man valde i vilket “format” den nya informationen var samt när man valde från vilken tabell man kunde räkna ut den nya infon och var man ville lägga till den.

Själva buffert-verktyget är i sig inte särskilt svårt att använda, men det är lätt hänt att man t.ex. glömmer kolla vilka layers som är aktiverade, eller hoppar över att spara nytt material i nya lager.. Och så sitter man där och klickar febrilt på bufferten utan att något händer.

Efter lektionen kände jag mig helt slut i huvudet, men nöjd över att ha klarat (största delen av) uppgifterna själv. En annan sak är förstås om svaren är korrekta men i tabell 1 längst ner kan ni ändå beundra resultaten jag fick från alla uppgifterna.

Detta kurstillfälle med alla sina individuella uppgifter var nog precis vad som behövdes i detta skede. Nu fick man själv lära sig just att kombinera material och att använda Mapinfos funktioner för att räkna ut nytt material och lägga till det i nya kolumner i redan existerande tabeller. Dock behöver jag nog ännu mer övning i just detta, eftersom små slarvfel kan ha drastiska konsekvenser. Buffertverktyget känns också rätt så hanterligt nu. Dessutom börjar det vara lättare att förstå även grundfunktioner som hur man får fram vissa tabeller och kartor, samt hur man gör olika typer av temakartor.

Med Mapinfo kan säkert de flesta problem lösas, men för en ny användare är det svårt att gestalta allt och förstå vilka funktioner och verktyg som duger till vilka uppgifter och problem.

Capture
Tabell 1. Svaren till detta kurstillfälles individuella uppgifter

 

Källor

Nurmi, M. Kurssikerta 5: Puskureita ja uima-altaita. (17.02.2016) <https://blogs.helsinki.fi/nurmaris/> Läst 21.02.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *