Kurstillfälle 7

Sista ansträngningen, a.k.a. från panik till lättnad

Detta kurstillfälle var definitivt en berg-och-dalbana för mig. Dagarna före stressade jag redan eftersom jag inte förstod instruktionerna ordentligt och inte visste hurdan sorts material jag borde ha med mig till lektionen. Sista lektionen skulle vi nämligen inte bara göra en karta över två valfria variabler, vi skulle även hitta allt material själva, dvs. både kartbotten och statistik. Några dagar före tisdagens fruktade PAK-tillfälle satte jag igång och gick igenom alla nätsidor med material som Arttu länkat till i kursens informationsblogg. Problemet var att jag inte förstod hur kartan och statistiken skulle kopplas till koordinater, och inte heller i vilket format kartan skulle vara. Kartan skulle även kunna delas in i 20-30 delar vilket gjorde mig ännu mer förvirrad. Hur skulle alla delarna vara kopplade till koordinater och hur skulle jag få rätt statistik till rätt område??

Idéer för kartan hade jag dock inga problem med. Jag kände genast att jag ville göra något om Bolivia eftersom jag själv bott där i sju månader och därför är intresserad av landet. Eftersom Bolivia bara består av nio departement funderade jag över att göra en karta över departementet Cochabambas provinser eftersom det var där jag bodde i Bolivia. Problemet var bara att hitta en vettig karta i rätt format över just detta. Dessutom kunde jag omöjligt förstå hur jag skulle få all statistik kopplad till rätt områden. Jag sökte fram statistik redan före lektionen, och tänkte att resten säkert klarnar senare..

Tisdagens PAK-tillfälle började i total förvirring och halvpanik. Vi fick inga instruktioner i början utan det var bara att sätta igång. Jag fick helt enkelt strunta i hur dum jag kände mig och bara fråga Arttu varifrån jag skulle ladda ner kartan och hur jag skulle göra ifall jag ville använda Cochabambas provinser. Till slut visade sig att detta hade krävt lite onödigt med arbete så jag frågade Arttu om det var okej ifall jag bara använde Bolivias nio departement och visst var det det, men som kompensation fick jag göra fler än en karta.

Med Arttus hjälp fick jag kartan nedladdad från Natural Earth och tur var det, för den var redan kopplad till koordinater! När detta äntligen var avklarat släppte paniken. Det var ju inte alls så svårt! Sedan var det bara att lägga in tabeller i Mapinfo och kombinera dem med kartbottnets ursprungliga tabell och voilà, all info var kopplad till rätt områden.

Resten av lektionen var faktiskt ganska rolig. Jag kopplade mer och mer info till tabellen och prövade att kombinera flera olika faktorer för att se ifall de korrelerade. Jag hittade all möjlig intressant statistik över allt från analfabetism och antal barn som går i skolan till personer som utsatts för våld. Det hade även varit intressant att undersöka drog- och alkoholanvändning, men statistiken jag hittade om detta verkade inte helt pålitlig. Å andra sidan kan man ju fundera över om någon statistik alls från Bolivia är särskilt pålitlig.. Eftersom jag själv bott i landet vet jag att inget fungerar särskilt bra där, så knappast är statistiken som samlats in fullständig.

 

Mina “mästerverk”

Bild 1. Bolivia och dess departement Källa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Departamentos_de_Bolivia.png
Gataprocent_barninteiskolanprocent
Bild 2. Andel personer som bor på gatan och andel barn i skolåldern som inte går i skolan år 2012 (%)

Det första jag ville ta reda på var om det fanns någon korrelation med andelen personer som bor på gatan och andel barn i skolåldern (5-19 år) som inte går i skolan. Det visade sig att andelen barn som inte gick i skolan var rätt så likadan i hela landet, men en viss korrelation med andelen personer på gatan finns ändå. (se bild 2) T.ex. är både andelen personer som bor på gatan och andelen barn som inte går i skolan störst i departementet Pando i norra Bolivia.

FattigdomGatuAndel
Andelen fattiga och andelen personer som bor på gatan (2012)

Den andra kartan jag gjorde beskriver andelen fattiga i de olika departement samt andelen personer som bodde på gatan år 2012 (Bild 3). Här syns en korrelation mellan de två variablerna, vilket kan kännas självklart. Fler fattiga leder till fler som tvingas bo på gatan. Bolivia anses vara Sydamerikas fattigaste land, vilket bevisas på kartan i den höga andelen fattiga. Här räknas procenten ut enligt vem som lever under landets nationella fattigdomsgräns.

befolkningsmängd_våldProcent
Bild 4. Befolkningsmängd och antal personer som utsatts för våld (2013)

Därefter gjorde jag en karta över befolkningsmängden och antalet personer som utsatts för våld. Jag förväntade mig såklart en korrelation mellan dessa variabler, och visst syns den delvis. Men om man jämför de två departement som har flest invånare, La Paz (i väst) och Santa Cruz (i öst) ser man en stor skillnad mellan antalet personer som utsatts för våld. Orsaken till detta kan vara att landets huvudstad La Paz finns i departementet med samma namn och dessutom finns den stora staden El Alto i samma område. Kriminaliteten i dessa två städer är stor. I El Alto, liksom i många andra områden i Bolivia, är det normalt att folket så att säga “tar lagen i egna händer”. Detta innebär att folket själv straffar de som begått ett brott genom att t.ex. slå de skyldiga med käppar eller brännässlor. Därtill är det inte helt ovanligt att folket häller bensin över den skyldige och tänder eld på honom eller henne. Detta, i kombination med annan kriminalitet i dessa två städer kan leda till det höga antalet personer som utsatts för våld i departementet.

 

Tankar vid kursens slut

Denna kurs har gett mig både glädje och huvudvärk. Det känns som att kurstillfällenas svårighetsgrad har varierat rätt så mycket, då en del lektioner känts lite för enkla medan andra åstadkommit halvpanik och lust att bara ge upp. I sin helhet har kursen nog varit väldigt givande. Vi har inte bara lärt oss att använda ett helt nytt program, utan även att samla in geografisk information och bearbeta den. Särskilt detta känns väldigt viktigt.

En rolig sak med denna kurs har även varit just bloggandet. I början kändes det lite skrämmande eftersom alla andra har möjlighet att läsa det man skriver (eller de som nu känner för att ta sig tiden att läsa en blogg på svenska..), men så småningom försvann pressen och det var helt kul att få skriva mer “fritt”. Som Jon Rikberg konstaterar i sin blogg har bloggarna även gett ett visst stöd då man har kunnat se att andra också haft liknande problem som man själv. Dessutom har man fått idéer av andra vilket självklart har underlättat arbetet.

Även om jag inte skulle säga mig vara en expert på Mapinfo ännu, kan jag nog påstå att jag har lärt mig grundfunktionerna. Det kändes bra att under sista kurstillfället faktiskt klara av alla steg i Mapinfo själv. Kursen har varit utmanande och betydligt roligare än väntat. Jag föredrar verkligen kurser med inlämningsuppgifter (i detta fall blogginlägg) att göra längs med hela perioden, över kurser med en stor tent i slutet.

Källor:

Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.gob.bo/> läst 29.02.2016

Instituto Nacional de Estadística <http://geo.ine.gob.bo/cartografia/> läst 29.02.2016

Rikberg, J. Kursgång 7: sista arbetet. (03.03.16) <https://blogs.helsinki.fi/jrikberg/2016/03/03/kursgang-7/> Läst 12.03.2016

 

Bildkälla:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Departamentos_de_Bolivia.png> 12.03.2016