Puhujat

Claudia Jeschke on tanssintutkimuksen professori Salzburgin yliopistossa Itävallassa. Hän johtaa yliopiston yhteydessä toimivaa Derra de Morodan tanssiarkistoa ja on yksi Tanz&Archiv -julkaisun toimittajista.

Professori Jeschkellä on myös tanssijan koulutus, ja hän käsittelee tanssinhistoriaa erityisesti liikeanalyysin ja käytännön taiteellisen työn näkökulmista, kuten teoksessa Interaktion und Rhythmus. Zur Modellierung von Fremdheit im Tanztheater des 19. Jahrhunderts (2010). Hän on työskennellyt myös dramaturgina, koreografina ja tehnyt useita tanssia käsitteleviä näyttelyitä ja tv-ohjelmia.

Teoria, historia ja käytäntö kytkeytyvät yhteen myös hänen rekonstruktioissaan ja tulkinnoissaan 1700-, 1800- ja 1900-luvun tanssiteoksista. Näistä tunnettuja ovat mm. Mozartin Idomeno-Chaconne (Salzburg Festspiele 2006), yhdessä Robert Atwoodin kanssa toteutettu DVD Sensuality and Nationalism in Romantic Ballet (Dancetime Publications New York 2011), Vaslav Nižinskin Faunin iltapäivä yhteistyössä Ann Hutchinson Guestin kanssa (viimeksi Sarasotan baletille 2015) sekä koreografia dokumenttifilmiin Poeten des Tanzes. Die Sacharoffs (ohj. Stella Tinbergen, 2014).

Tim Scholl on Venäjän kielen tutkija ja tanssinhistorioitsija, joka on kirjoittanut kaksi kirjaa venäläisestä baletista. Näistä ensimmäinen, From Petipa to Balanchine, Classical Revival and the Modernization of Ballet (Routledge) ilmestyi vuonna 1994 ja Prinsessa Ruususta käsittelevä Sleeping Beauty, a Legend in Progress (Yale) vuonna 2004. Tim Scholl työskentelee venäjän ja kirjallisuustieteen professorina Oberlin Collegessa Yhdysvalloissa, ja hän on teatteritieteen dosentti Helsingin yliopistossa, missä hän työskenteli Fullbright-tutkijana 2000–2001.

Professori Schollin tämänhetkinen tutkimus käsittelee venäläisen ja neuvostobaletin suhdetta imperiumiin ja raja-alueisiin alkaen baletin väitetystä ulkomaisesta ylivallasta 1800-luvulla ja jatkuen toisen maailmansodan jälkeiseen kulttuurivaihtoon.

Riikka Korppi-Tommola (FT) on post doc -tutkija ja hän opettaa tanssin historiaa ja tanssianalyysiä mm. Helsingin yliopistossa ja Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa. Hänen väitöskirjansa Toisia liikeitä, uusia virtauksia – Suomalaisen modernin tanssin muutosprosessi 1960-luvulla (Helsingin yliopisto, 2013) yhtenä näkökulmana oli tanssijan työn arjen käytännöt. Korppi-Tommola toimi aiemmin tanssijana Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmässä (1980–2000).

Aino Kukkonen (FT) on tanssintutkija, joka työskentelee parhaillaan Tieteen termipankissa monitieteisessä humanististen alojen termityöhankkeessa. Hänen väitöskirjansa Postmoderni liikkeessä – Tulkintoja 1980-luvun tanssista (Helsingin yliopisto, 2014) käsitteli sitä, kuinka postmodernismi oli läsnä tietyissä 1980-luvun suomalaisissa tanssiteoksissa. Kukkonen kirjoittanut useita artikkeleita suomalaisen tanssin historiasta, toimittanut tanssijoiden ja näyttelijöiden muistelmia ja hän toimii myös teatteri- ja tanssikriitikkona.

Johanna Laakkonen (FT) on teatteritieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa (2008) Canon and Beyond: Edvard Fazer and the Imperial Russian Ballet 1908–1910 käsitteli keisarillisen venäläisen baletin ensimmäisiä Euroopan kiertueita. Laakkonen on toimittanut yhdessä Tiina Suhosen kanssa verkkojulkaisun Weimarista Valtoihin – Kansainvälisyys suomalaisessa tanssissa (2012, Teatterimuseo) ja julkaissut artikkeleita suomalaisesta tanssista ja sen historiasta.

Tiina Suhonen on tanssikirjoittaja ja tanssin historian opettaja. Hän opetti Teatterikorkeakoulussa 1983–2011 ja Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa 1997–2012. Tanssista hän on kirjoittanut vuodesta 1968 lähtien. Hän on hoitanut luottamustehtäviä tanssin alan järjestöissä ja valtion taidetoimikuntalaitoksessa.