Fukseille

Hei, uusi psykologian opiskelija

Tervetuloa Kompleksin eli Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestön nettisivuille!

Kompleksi onnittelee lämpimästi kaikkia psykologian oppiaineen uusia opiskelijoita vuosimallia 2018! Pääsykoe on nyt selätetty, ja mahtava fuksisyksy odottaa.

Tutoreiden fuksikirje löytyy täältäEnsimmäinen fuksitapaaminen uusien opiskelijoiden ja tutoreiden kesken on 24.08.2018.

Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tutor-vastaavaan, Heidiin: heidi.laukkanen(at)helsinki.fi. Kaikkien tutoreiden esittelyt löydät Kompleksi-lehdestä (numerosta 2/18).

Oikein paljon tervetuloa psykoilun pariin!

 

Mikä Kompleksi?

Kompleksi on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö, johon kuuluvat kutakuinkin kaikki psykologiaa pääaineenaan Helsingissä opiskelevat. Kompleksi toimii psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää psykologian opetusta, tutkimusta ja ammattikäytäntöä sekä tukee opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä. Kompleksi tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa aina ekskursioista ja työelämätapahtumista kulttuuririentoihin ja bileisiin. Kompleksiin voi liittyä fuksisyksyn aikana ainakin yliopiston Avajaiskarnevaaleilla ja Kompleksin rastiradalla. Kompleksi löytyy myös Facebookista nimellä Kompleksi RY sekä Instagramista nimimerkillä kompleksi_ry.