Koulutukseen hakeminen

Kiinnostaisiko sinua psykologian opiskelu Helsingin yliopistossa?

Katso läpi seuraavat usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset!

Voiko psykaa päästä opiskelemaan ilman valmennuskurssia?
Ehdottomasti voi! Psykalla aloittaa vuosittain paljon opiskelijoita, jotka eivät ole käyneet valmennuskurssia. Toiset kokevat valmennuskurssista olevan apua esimerkiksi lukemisen rytmittämiseen ja lukemisrutiinien luomiseen.
Tilasto- ja artikkeliosuuksia varten on tarjolla myös erillisiä valmennuskursseja.

Voinko päästä psykalle vaikken lukenut pitkää matematiikkaa lukiossa?
Voit! Vaikka matematiikan aikaisemmista opinnoista voi olla hyötyä, on pääsykokeen tilastomatematiikan asiat mahdollista oppia ilman lukion pitkän matematiika osaamista.

Voinko päästä psykalle vaikken lukenut psykaa lukiossa?
Voit! Yliopistossa ei oleteta, että olisit lukenut lukiossa psykologiaa. Psykologian opiskelu lukiossa ja yliopistolla on melko erilaista.

Mikä minusta sitten tulee jos opiskelen psykologiaa yliopistossa?
Jos pääsee sisään psykalle, saa automaattisesti oikeuden opiskella sekä psykologian kandidaatin että maisterin tutkinnon. Eli psykologian opiskelijat valmistuvat psykologian maistereiksi (PsM), ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 5,5 vuotta. Psykologian maisteri voi hakea PSYKOLOGIn ammattinimikettä. Psykologi on suojattu ammattinimike ja sen voi saada vain psykologian maisteri (eli sen voi saada vain opiskelemalla psykologiaa pääaineena yliopistossa). Psykologia ei tule sekoittaa psykiatriin tai psykoterapeuttiin. PSYKIATRI on lääkäri, joka erikoistuu psykiatriaan. PSYKOTERAPEUTIKSI pätevöitymiseen on erillinen koulutus ja se on erillinen ammattinimike. Psykoterapeutti saa antaa psykoterapiaa, psykologi ja psykiatri eivät. Psykoterapeuteilla on aina jokin soveltuvan alan taustatutkinto (esimerkiksi psykologian maisterin tutkinto) ennen psykoterapiakoulutusta.

Missä muualla psykologiaa voi opiskella?
Suomessa psykologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Joensuun ja Jyväskylän yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa Turussa.

Entä mihin sitten valmistumisen jälkeen voisi mennä töihin?
Psykologin työllistymismahdollisuudet ovat laajat ja työllisyystilanne tällä hetkellä erittäin hyvä. Suuri osa valmistuneista työskentelee terveydenhuollon alalla. Psykologeja työskentelee myös esimerkiksi kouluissa, organisaatioissa, yrittäjinä, yliopistolla tutkijoina ja oikeuspsykologian alalla. Lisätietoa Suomen psykologiliiton sivuilta.

Millaista psykologian opiskelu yliopistossa on?
Verrattuna lukioon yliopistossa opiskelu on paljon itsenäisempää ja vaatii paljon työtä ja lukemista. Opiskelija vastaa itse kursseille ilmoittautumisesta, opintojensa suunnittelusta ja opintojensa etenemisestä. Kurssien vaatimukset ovat melko korkeat ja tenttimateriaalia paljon.

Miten valmistaudun pääsykokeisiin?
Ahkeralla opiskelulla! ☺ Perehdy pääsykoevaatimuksiin (http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/Hakuopas_2016.pdf s. 15). Kannattaa katsoa läpi myös vanhat pääsykokeet.
Pääsykoe on vaativa, joten siihen kannattaa valmistautua hyvin. On kuitenkin tärkeää muistaa välillä myös levätä ja virkistäytyä.

Miksi pääsykokeisiin pitää opiskella tilastotiedettä? Psykologiaahan minä haluan opiskelemaan!
Tilastolliset menetelmät ovat keskeinen osa psykologian opiskelua. Psykologin on tärkeää ymmärtää, miten psykologista tutkimusta tehdään, jotta hän pystyy myös arvioimaan tutkimuksia kriittisesti. Myös kliinisessä asiakastyössä tarvitaan todennäköisyyksien ymmärtämistä.

Vanhat pääsykokeet näyttävät aivan ylitsepääsemättömän vaikeilta. Voinko ikinä päästä sisään?
Voit! Kannattaa olla rohkea ja uskoa itseensä. Pääsykokeet ovat kaikille vaikeat. Pääsykoetta ei välttämättä ehdi tehdä loppuun, mutta silti on mahdollista tulla hyväksytyksi psykalle. Lisäksi oma tuloksesi riippuu siitä, miten muut menestyvät kokeessa (kts. kokeen pisteytyksestä http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/Hakuopas_2016.pdf s. 15).

Entä sitten pääsykokeessa? Mitä siellä pitää tehdä?
Kuuntele kokeen valvojan ohjeet ja tee koe huolellisesti. Ei paniikkia :)!
Muista ottaa henkilöpaperit ja kirjoitusvälineet kokeeseen mukaan. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan omaa laskinta, vaan koesalissa on nelilaskimet valmiina (palikkalaskimet, joissa on vain perustoiminnot, eli ei esim. edes sulkuja).

Mitäs sitten jos en pääsekään sisään?
Aina voi yrittää uudestaan. Ei ole ollenkaan epätavallista että psyko on muutaman kerran istunut pääsykokeissa ennen kuin tärppää. Lisäksi psykologian perusopinnot voi suorittaa avoimessa yliopistossa ja sitten hyväksilukea yliopistotutkintoon. Voit myös suorittaa jonkin sivuaineen avoimessa yliopistossa.