Yhdenvertaisuus

Kompleksin toiminnassa noudatetaan vuosittain päivitettävään yhdenvertaisuusohjelmaan kirjattuja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Kompleksin yhdenvertaisuusvastaava huolehtii suunnitelman toteutumisesta sekä kerää jäsenten kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuusohjelman löydät Kompleksin toimintasuunnitelman liitteenä.

Jos havaitset ongelmia yhdenvertaisuudessa Kompleksin toiminnassa, opinnoissasi tai yliopistolla yleisemmin, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan alla olevan lomakkeen kautta. Lomakkeella voit ilmoittaa epäyhdenvertaisesta kohtelusta, syrjinnästä tai häirinnästä liittyen sukupuoleen, ikään, uskontoon, etnisyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveyteen, vammaan, mielipiteeseen tai mihin tahansa muuhun henkilösyyhyn. Lomakkeen käsittelee luottamuksellisesti Kompleksi ry:n yhdenvertaisuusvastaava, Ilmoituksen voi jättää anonyymisti tai yhteystietojen kanssa. Kerrothan myös, jos sinulla on toiveita asian käsittelyn suhteen. Yhdenvertaisuusvastaava auttaa luottamuksellisesti tilanteen pohtimisessa sekä tarvittaessa asian eteenpäin viemisessä. Lomakkeen toivotaan madaltavan kynnystä mahdollisista häirintätapauksista ilmoittamiseen. Voit myös olla suoraan yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan sähköpostitse.

Kaikki tieto on järjestön toiminnan kehittämisen kannalta arvokasta.

Yhteystiedot

Kompleksin yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomake:

https://goo.gl/forms/e6XIlzEZN0Rqt00j1

Kompleksin yhdenvertaisuusvastaavan sähköposti:

milka.nurminen@helsinki.fi

Lisätietoa

HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma:

https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/yv-suunnitelma_fin_-_2017_-_2020_0.pdf

HYY:n häirintäyhteyshenkilöt:

https://hyy.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/häirintäyhdyshenkilöt

Turvallisen tilan periaatteet (Gustavus Rex):

https://condus.fi/info/tilat/