Visit to University of California Santa Barbara / Vierailu Santa Barbaraan, Kalifornian yliopistoon

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

After a long and undesired sickness leave, the PI traveled to the warmth of California and met up with Prof. Frank Spera and his PhD student Melissa Scruggs at the University of Santa Barbara in order to acquire further knowledge on the use of MCS and handling of the current data on the Antarctic lavas and intrusions. Interestingly, the preliminary runs have shown that in order to replicate the compositions of these magmas, recharge processes and polybaric crystallization in the deep crust may be required, adding a bit more complexity to the big picture. But that’s how nature works folks! These kinds of visits and introduction of fresh ideas and out-of-the-box conversations are extermely important in science!

Pitkän ja epämieluisan sairasloman jälkeen PI matkasi Kalifornian lämpöön ja tapasi professori Frank Speran ja hänen väitöskirjaopiskelijansa Melisa Scruggsin Santa Barbarassa Kalifornian yliopistossa. Matkan tarkoituksena oli saada lisätuntumaa ja uutta näkemystä termodynamiikan mallinnukseen ja saatavilla olevan kemiallisen data hyödyntämiseen. Alustavat mallinnustulokset osoittavat, että intruusioiden koostumusta voi olla vaikea selittää ilman lukuisia magmapulsseja ja kiteytymistä eri paineissa syvällä kuoressa. Tämä lisää hieman kompleksisuutta malleihin, mutta näin se luonto toimii! Tällaiset visiitit ja altistuminen uusille ideoille ja “laatikon ulkopuoliselle” ajattelulle ja keskustelulle on tieteellisessä työssä erittäin tärkeää!

First contact with the Magma Chamber Simulator / Ensimmäinen kontakti “magmakammiosimulaattoriin”

Learning Magma Chamber Simulator at the Department of Geological Sciences, Central Washington University. From left to right: Marie Takach, Wendy Bohrson, Jussi Heinonen.

PI has settled into the Department of Geological Sciences, Central Washington University in Ellensburg WA, United States. Here is the first training session of the Magma Chamber Simulator code supervised by of one of its developers, Dr. Wendy Bohrson, who is a professor of igneous petrology at the department. PI and Wendy are accompanied by MSc student Marie Takach, who will use MCS to model the magmatic evolution of the Etna volcano. Exciting times!

PI on asettautunut Ellensburgiin, Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa (Department of Geological Sciences, Central Washington University). Tässä on kuva ensimmäisestä harjoitussessiosta Magma Chamber Simulator -mallinnusohjelman kanssa. Sessiota veti Dr. Wendy Bohrson, joka toimii magmapetrologian professorina CWU:lla ja on projektin yhteistyökumppani. PI:n ja Wendyn seurana oli graduopiskelija Marie Takach, joka käyttää mallinnusohjelmaa Etnan tulivuoren purkaustuotteiden kemiallisen kehityksen mallintamiseen. Mielenkiintoisia aikoja!