MCS introduced to Nordic geoscientists in Copenhagen / MKS esitelty pohjoismaisille geotieteilijöille Kööpenhaminassa

PI participated to the 33rd Nordic Geological Winter Meeting that was held in Copenhagen, Denmark, from 10th to 12th of January 2018. In addition to a keynote talk that was related to his earlier flood basalt research, PI gave a presentation about Magma Chamber Simulator and its utilization in petrological research. There was interest in the program and the meeting was a success in many respects. Let’s see, where MCS will find its way in the future: Skaergaard intrusion in Greenland – or even Krakatau in Indonesia… (lower image by Sanni Turunen)

PI osallistui 33. pohjoismaisille geologian talvipäiville Kööpenhaminassa 10.-12.1.2018. Aikaisempiin laakiobasalttitutkimuksiin liittyneen keynote-esitelmän lisäksi, PI esitelmöi Magmakammiosimulaattorista ja sen soveltamisesta petrologisessa tutkimuksessa. Kiinnostusta ohjelmaan ja sen hyödyntämiseen löytyi mukavasti ja kokous oli kaikin puolin hyvin onnistunut. Katsotaan, minne MKS:n tie vie tulevaisuudessa: Skaergaardin intruusiolle Grönlannissa – tai vaikka Krakataulle Indonesiassa… (alemman kuvan on ottanut Sanni Turunen)