KT34

KT042104 KT34 Makroteoria I 6 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat modernin makrotalousteorian perusteisiin.

Kurssin yleisohjeet
Harjoituspisteet ja tenttioikeus

Luentomateriaali: Kurssi perustuu oppirjaan (Burda & Wyplosz: Macroeconomics, 6th edition) ja erityisesti kirjaan perustuviin luentokalvoihin

Luennot: 12.1.-10.2.2017
Torstai klo 14–16, luentosali 16
Perjantai klo 10–12, luentosali 16
Juha Tervala luennoi ensimmäiset 12 t, Markku Lehmus seuraavat 8 t

Laskuharjoitukset:
17.1.-14.2.2017 tiistaisin klo 10:15 – 11:45, luentosalissa 16

Luentokalvot
Kappale 1: Makrotaloustiede, sama pdf:nä
Kappale 2: Kansantalouden tilinpito, sama pdf:nä
Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla, sama pdf:nä
Prosenttimuutosten laskeminen
Kappaleet 7 ja 8: Kappaleet 7 ja 8: Intertemporaalinen budjettirajoite ja kulutus, sama pdf:nä
Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, sama pdf:nä
Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE, sama pdf:nä
Kappale 10: Makrotalouden tasapaino lyhyellä ajalla, sama pdf:nä
Kappale 11: Kansainväliset pääomaliikkeet ja makrotaloudellinen tasapaino, sama pdf:nä
Kappale 17: Finanssipolitiikka, sama pdf:nä
Kappale 5: Työmarkkinat

Laskuharjoitukset
1. harjoitukset (viikko 3)
2. harjoitukset (viikko 4)
3. harjoitukset (viikko 5)
Excel
4. harjoitukset (viikko 6)
5. harjoitukset (viikko 7)
Dataa ja linkkejä
OECD:n Economic Outlookin annex tablet
Taylorin sääntö -laskuri
Economist’s View

Kuulustelut:
Loppukuulustelu 1.3.2017
Uusintakuulustelu 2.5.2017