Viikko numero kolme

Tällä kurssikerralla syvennyttiin pidemmälle aineistoihin ja niiden liittämiseen toisiinsa.  Justus Poutanen avasi blogissaan tarkemmin miten liittäminen tapahtuu, tarvitaan käytännössä jokin yhdistävä tekijä, kuten tunnistenimi tai -numero. Yllä oleva kartta on juuri yhdistämällä aineistoja tuotettu. Siinä pohjan koropleettikartta kuvastaa Suomen valuma-alueiden tulvaindeksiä ja sen päällä olevat pylväät jokaisen valuma-alueen järvisyysprosenttia. Kartasta on mahdollista päätellä ainakin se, että järvisyydellä ja tulvaindeksillä ei ole korrelaatiota. Sen sijaan rannikkoseudun valuma-alueilla tulvaindeksi on huomattavasti korkeampi kuin muualla. Se voisi johtua esimerkiksi vähäisistä pinnanvaihteluista tai jokiuomien kasvamisesta merta kohti. Edvin Väänänen tiivisti Suomen tulvariskeistä loistavasti blogissaan; ”Herkintä aluetta tulvimiselle ovat Oulun seutu, Pohjanmaa, Etelärannikko ja Turun seutu, joissa etenkin keväisin sattuu tulvimista jokien pinnan noustessa lumien ja jäiden sulamisen myötä.” Lainaus on otettu artikkelista KK3.

Tässä toinen kolmannella kurssikerralla tehdyistä kartoista. Vaikka aineistojen yhdistely olikin työn takana lopputulos on informatiivisuuden puolesta mielestäni mainio.  Valtiot on jaettu internetin käyttöasteen mukaan, mikä on yllättävän hyvä tapa tutkia valtioiden välisiä infrastruktuurin kehityseroja. Puanisilla pisteillä on merkitty konfliktit, turkooseilla pisteillä timanttikaivokset ja mustalla öljy- sekä maakaasunporauskohteet. Toisin sanoen kartassa on todella paljon tietoa. Aineistoja yhdistelemällä voidaan tehdä johtopäätöksiä konfliktien ja luonnonvarojen välillä sekä niiden vaikutusta infrastruktuurin kehitykseen. Temporaalista aspektia valtioiden kehitykseen voi tutkia, jos luonnonvarojen löytämisvuodetkin on tiedossa ja samoin konfliktien alkamisen suhteen.

Lähteet:

Edvin Väänänen, https://blogs.helsinki.fi/edvaanan/

Justus Poutanen, https://blogs.helsinki.fi/pjustus/2019/02/05/resursseja-ja-konflikteja-afrikassa-seka-atk-luokassa/

2 Replies to “Viikko numero kolme”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *