Neljättä viikkoa viedään

Yllä oleva kartta on tuotos neljännestä kurssikerrasta ja se esittää naisten osuuden kokonaisväestöstä neliökilometreittäin pääkaupunkiseudulla. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että sukupuolijako on Suomessa luonnollisesti 50%-50%, mutta kartta kertoo tosin eri tarinaa. Helsingin kaupungin alueella suurin osa ruuduista lukeutuu luokkaan 50,6%-66,7% eli keskimääräisesti naisia on enemmän. Espoon ja Vantaan alueella naisia on sen sijaan useimmiten 40,7%-50,6%. Kartan perusteella näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla kokonaisuudessaan naisia on suhteellisesti enemmän kuin ympäröivissä kunnissa. Syy voi mahdollisesti olla asumismuoto tai opiskelijoiden suurempi määrä, mutta mitään konkreettista syytä on vaikea edes arvata.

Mitä tulee kartan ulkoasuun ehkä lukijaa helpottamaan voisi olla hyvä lisätä indeksikartta, joka näyttäisi pääkaupunkiseudun sijoittumisen Suomen alueella. Mielestäni ruutuaineistot ovat myös melko hyviä visualisointitapoja prosenttiosuuksien esittämiselle, mutta ei ehkäpä absoluuttisille lukuarvoille.  Tästä Amanda Ojasalo sanoi hyvin blogiartikkelissaan ”Ruutuja”, että ruututeemakartat ovat käteviä kuvaamaan alueellisia tiheysmuuttujia. Jos yllä olevan kartan kaikki ruudut esittäisivät vain absoluuttista lukuarvoa, kokonaisuuden hahmottaminen jäisi helposti vajavaiseksi. Ruutuainestoa käytettäessä on myös muistettava, että ruutujen sisällä oleva data on yhdistetty ja homogenisoitu, vaikka ruutujen sisällä vaihtelua voi olla paljonkin. Esimerkiksi tässä kartassa neliökilometrin kokoiset ruudut ovat kuitenkin melko isoja pinta-alaltaan. Pasi Okkonen sanoi hyvin blogissaan, että ruutukarttojen etu on juuri niiden vakiokokoinen ruudukko, ainakin verrattaessa pisteteemakarttaan tai koropleettikarttaan.

Lähteet:

Amanda Ojasalo, https://blogs.helsinki.fi/amandaoj/2019/02/08/ruutuja/

Pasi Okkonen, https://blogs.helsinki.fi/pasiokko/2019/02/12/viikko-4-ruutukartan-laadintaa-ja-rasteriaineiston-kanssa-tyoskentelya/

One Reply to “Neljättä viikkoa viedään”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *