Lajinsa Viimeinen

Viimeinen kurssikerta toiselta nimeltään myös seitsemäs kurssikerta. Oli aika ottaa ohjat omiin käsiin ja kaivaa internetin ihmeellisestä maailmasta tietoa omatoimisesti. Päädyin itse käyttämään Eurostat -verkkosivua, joka kieltämättä yllätti jo datan paljoudella. Kuten nimestä on jo pääteltävissä, Eurostat -sivusto on käytännössä latauspalvelu Eurooppaa koskevaa dataa varten. Datan saaminen QGIS -sovellukseen oikeassa muodossa osoittautui harmillisen haastavaksi, en meinannut millään saada CSV tiedostoja muotoon, jossa lukuarvot näkyisivät lukuarvoina eikä tekstikenttinä. Loppujen lopuksi sain kuitenkin muutaman karttaesityksen tehtyä.

Kartat esittävät Euroopan valtioittain bruttokansantuotteen sekä hiilidioksidipäästöjen määrän. Näillä on hyvin ilmeinen korrelaatio eli rikkaus ja päästöt kulkevat käsikädessä. Silmään pistävää on molemmissa kartoissa luokittelun tähtitieteellisissä määrissä pyörivät luvut.

Koska bruttokansantuotetta (BKT) käytetään paljon kehityksen mittarina, otin kolmanneksi kartaksi luonnonsuojelualuiden kokonaisneliökilometrivertailun Euroopan valtioittain. Tulokset ovatkin yllättävät. Perinteisesti kehittyneimpinä pidetyt valtiot eivät olekaan niin hyvällä kannalla suojelualueiden suhteen. Tällä luokittelulla tuloksissa on paljon yllättäjiä, kuten Puola, jolla on myös suuret hiilidioksidipäästöt. Mielenkiintoista on myös monien valtioiden poisjääminen tilastoinnista, kuten Norja sekä Islanti.

Lopuksi vielä muutama sana yleisemmin kurssista. Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen, miellyttävän haastava ja kokonaisuudessaan onnistunut.  Kuten Katja Pulkkinen blogissaan sanoi, jäi mielenkiinto tutustua enemmän QGIS -sovellukseen. Opin myös hyvin paljon geoinformatiikasta ja odotankin innolla tulevia koitoksia!

Lähteet:

Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_bio1&lang=en

Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en

Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_ainah_r2&lang=en

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/countries

Katja Pulkkinen, Terveyttä ja sairautta EU:ssa (kurssikerta 7), <https://blogs.helsinki.fi/kzpulkki/2019/03/01/kurssikerta-7/>

One Reply to “Lajinsa Viimeinen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *