Kurssikerta 1: Tervetuloa vuosi 2015 ja MapInfo!

Tässä blogissa kerron kaikesta Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia- kurssiin liittyvästä, sekä yritän analysoida omaa oppimistani ja kurssilla tehtävien töiden lopputuloksia. Blogin kirjoittaminen on itselleni kuten varmasti monelle muullekkin kurssilaiselle uutta, joten uskon että Eveliina Ikonen oli oikeassa kirjoittaessaan blogissaan, että kurssista on tulossa varmastikin mielenkiintoinen mutta samalla hieman haastava.

Ensimmäinen kurssikerta piti sisällään lähinnä MapInfoon tutustumista. MapInfoon tutustuttiin jo hieman Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia- kurssilla, mutta itse en ainakaan muistanut siitä enää yhtään mitään joten kertaaminen tuli tarpeeseen. MapInfoon perehtyminen aloitettiin perusasioiden kertaamisella, jonka jälkeen alettiin tehdä yhteisesti harjoitusteemakarttaa. Harjoituskartan tekeminen oli helppoa jos vain malttoi kuunnella ja keskittyä MapInfoon.

Harjoituskartan jälkeen rupesimme laatimaan omaa koropleettikarttaa ja histogrammia valitsemastaan aiheesta. Tein oman karttani Suomen kuntien työttömyysasteista vuodelta 2010. Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömien suhteellista osuutta työvoimasta. Suomen kuntien työttömyydessä on suuria eroja, sillä aineiston mukaan kuntien työttömyysaste vaihtelee 1,7 % ja 22,6 % välillä.

Aloitin karttani tekemisen MapInfossa valitsemalla ensin punaisen sävyn kartalleni, mutta myöhemmin vaihdoin punaisen sävyt sinisen sävyihin, sillä punaisesta kartasta tuli mielestäni liian häiritsevä. Aineiston ja värien valitsemisen jälkeen valittiin aineiston luokittelu ja luokkarajat. Kuten Laura Hiltunen blogissaan kertoo, MapInfossa voi valita luokkarajat joko valmiista valikosta tai määrittää itse. Luokkarajojen ja luokitusten tekemistä harjoiteltiin jo TAK- kurssilla, mutta itse tarvitsin histogrammia avuksi luokituksen päättämiseen. Histogrammista näkee kuinka aineisto työttömyysasteista on melko normaalisti jakautunutta (kuva 1).

Kuva 1. Histogrammi Suomen kuntien työttömyysasteista 31.12.2010 (tiedot MapInfo).

Kuva 1. Histogrammi Suomen kuntien työttömyysasteista 31.12.2010 (tiedot MapInfo, 2015).

Päätin käyttää kartassani kvantiililuokistusta, sillä tasamääräiset luokat korostivat hyvin työttömyyden alueellisia eroja. Kvantiilit sopivat myöskin melkein minkälaiseen jakaumaan tahansa ja mielestäni lopputuloksesta tuli melko hyvä! Kuitenkin täytyy muistaa, että kvantiililuokittelussa luokkavälit saattavat olla epätasaiset. Päätin käyttää kvintiiliä, jolloin aineisto jakautuu viiteen tasamääräiseen luokkaan. Kokeilin eri luokkamääriä, mutta neljä luokkaa oli liian vähän, jolloin alueelliset erot eivät korostuneet yhtä hyvin. Kuusi luokkaa oli taas liikaa, ja luokkien värit tuntuivat erottuvan huonosti toisistaan. Viisi luokkaa toi juuri hyvin esille Pohjois – ja Etelä- Suomen sekä Itä- ja Länsi-Suomen erot (kuva 2).

Yleistettynä suurin työttömyysaste Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pienin työttömyysaste on rannikolla, varsinkin pääkaupunkiseudulla sekä Pohjanmaalla. Valmiissa koropleettikartassa on melko hyvin nähtävissä työttömyyden alueellinen jakautuminen Suomessa (kuva 2). Työttömyysaste on suurin Pohjois- ja Itä-Suomessa todennäköisesti muun muassa sen takia, että asutus harvempaa ja työpaikkoja tarjolla paljon vähemmän kuin esimerkiksi isoissa keskuksissa. Toinen syy on se että, paljon ihmisiä työllistäviä tehtaita on lopetettu ja siirretty tuottavimmille alueille ja suurempiin keskuksiin.

Kuva 2. Suomen kuntien työttömyysasteet 31.12.2010 (tiedot Mapinfo).

Kuva 2. Suomen kuntien työttömyysasteet 31.12.2010 (tiedot MapInfo, 2015).

Koropleettikartan tekeminen oli helppoa sillä annetut ohjeet olivat hyvät ja riittävät, eikä MapInfon helpoimpien perusominaisuuksien käyttö ole vaikeaa. Valmiista kartasta tuli visuaalisesti melko selkeä ja hyvä, mutta kartta ei ole kartografisesti kovinkaan korkeaa tasoa, sillä kartta on yksinkertainen ja esittää vain yhden ilmiön alueellista jakautumista. Kurssikerralla opin tekemään yksinkertaisia yhden muuttujan koropleettikarttoja, ja itselleni vaikeinta oli luokittelun sekä luokkarajojen valitseminen. Toivottavasti harjoitus tekee mestarin!

Lähteet:

Ikonen, E. (2015). Kurssikerta 1. Even PAK-blogi <https://blogs.helsinki.fi/eveliiik/> 21.01.2015

Hiltunen, L. (2015). Ensimmäinen kurssikerta 13.1.15. Lauran blogi <https://blogs.helsinki.fi/lauhiltu/> 21.01.2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *