Neljäs kurssikerta: Rasterikarttoja

Neljännellä kurssikerralla harjoittelimme muun muassa ruutukarttojen tekemistä sekä karttakuvan rekisteröintiä MapInfossa. Aloitimme tunnin tekemällä yhteisesti ruutuaineistoisia karttoja pääkaupunkiseudulta. Harjoittelimme luomaan MapInfon tietokantaan ruudukon ja keräsimme tarvittavat datat yhteen tietokantaan, jonka avulla teimme harjoituskartan pääkaupunkiseudun väestöstä.

Yhteisen harjoittelun jälkeen saimme ryhtyä tekemään itsenäisesti ruututeemakarttaa omavalintaisesta aiheesta. Tein oman karttani muunkielisten määrästä pääkaupunkiseudulla. Muunkielisillä tarkoitetaan mielestäni muita kieliä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia. Valitsin kartalleni ruutukooksi 400x400m, sillä halusin kokeilla hieman pienempää ruutukokoa kuin 500x500m, jota käytimme yhteisesti harjoituskartassa. Valitsin luokkamääräksi viisi ja muokkasin itse luokkarajoja sopiviksi. Aineisto oli vinosti jakautunutta, joten päätin tehdä luokista sellaiset että ne korostaisivat jakaumaa. Kokeilin myös kvantiileja, mutta tämä luokittelu ei sopinut sillä luokkaväleistä olisi tullut aivan liian erikokoiset. Valitsin luokkien värityksiksi violetin eri sävyjä. Valkoiset alueet ovat alueita joilla ei aineiston mukaan asu muunkielisiä. Tälläisia alueita on esimerkiksi pääkaupunkiseudun pohjoisosissa. Kartasta olisi voinut tulla lukijalle vielä informatiivisempi jos olisin lisännyt karttaan nimistön, mutta jostain tuntemattomasta syystä jätin sen lisäämättä. Toisaalta nimistö olisi saattanut myös sekavoittaa kartan yleisilmettä.

Suvi Lämsä teki kurssikerran karttansa samasta aiheesta kuin minä, mutta käytti muunmuassa eri luokittelutapaa sekä ruutukokona 1x1km ruutuja (Suvin Pakki blogi, 2015). Kartoistamme tuli hyvin eri näköiset, ja onkin hassua miten ruutukoko vaikuttaa niin paljon kartan ulkonäköön! Olen kuitenkin tyytyväinen valmiiseen karttaan ja varsinkin siihen, että kartan tekeminen oli helppoa (kuva 1)!

Kuva 1. Muunkielisten määrä pääkaupunkiseudulla 400x400m ruutukoolla (tiedot MapInfo).

Kuva 1. Muunkielisten määrä pääkaupunkiseudulla 400x400m ruutukoolla (tiedot MapInfo, 2015).

Toisin kuin koropleettikartat, ruututeemakartat soveltuvat absoluuttisten arvojen esittämiseen. Kuitenkaan mielestäni absoluuttiset arvot eivät ole parhain mahdollinen vaihtoehto informatiiviselta kannalta. Kartaltani on nähtävissä että pääkaupunkiseudulla määrällisesti eniten muunkielisiä on Helsingissä ja Helsingin sisällä yleistetysti eniten muunkielisiä on Itä-Helsingissä. Tähän yhtenä osasyynä voi olla esimerkiksi Hanna Kaistisenkin blogissaan mainitsema kyseisten alueiden tiheä asutus. Kartalla käytetyt absoluuttiset arvot eivät kuitenkaan kerro mitään suhteellisesta osuudesta. Esimerkiksi jos haluttaisiin kartalta tarkastella missä päin pääkaupunkiseutua on paljon muunkielisiä suhteessa muuhun väestöön, tarvittaisiin avuksi suhdelukuja.

Kurssikerran loppupuolella rekisteröimme karttalehden MapInfoon sekä aloimme harjoittelemaan MapInfolla piirtämistä, jota sitten jatkamme ensi viikolla. Kokonaisuudessaan kurssikerta oli mukavan helppo joten kauhulla odotan ensi viikkoa!

Lähteet:

Kaistinen, H. (2015). 4. kurssikerta – 5.2.2015. Hannan PAK-kurssiblogi <https://blogs.helsinki.fi/hankaist/> 13.2.2015

Lämsä, S. (2015). Kurssikerta 4. Ruututeemakartta. Suvin Pakki blogi <https://blogs.helsinki.fi/suvilams/> 8.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *