Ensimmäinen kurssikerta

Mitä kurssikerralla tehtiin

Kertasimme ensimmäisellä kurssikerralla MapInfon käyttöä. Ohjelmaa käytettiin hieman jo syksyn Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia –kurssilla. Lisäksi opeteltiin sellaisiakin MapInfon toimintoja, joita en aikaisemmin ollut käyttänyt. Kävimme asiat läpi todella nopeasti, enkä koko ajan pysynyt oikein mukana tahdissa. Olen yleensäkin melko hidas oppimaan ja joudun kertaamaan asioita useasti ennen kuin muistan ne. Onneksi Moodlessa on paljon kirjallisia ohjeita MapInfon käyttöön.

Kun MapInfon käyttöä oli kerrattu, aloimme tehdä ensimmäistä varsinaista harjoitusta. Harjoituksen tavoitteena oli opetella tekemään MapInfolla erilaisia teemakarttoja, tässä tapauksessa koropleettikarttoja, sekä opetella sopivan luokittelumenetelmän valintaa histogrammia apuna käyttäen. Kartan aiheen sai valita itse. Harjoituksessa oli tärkeää myös kartan ulkonäön ja luettavuuden pohtiminen.

 

Kartan arviointia

Päätin kuvata kartallani korkeakoulutettujen osuutta Suomen kunnissa. Tein aluksi histogrammin, jonka avulla selvitin, kuinka aineisto on jakautunut. Kuten histogrammista (kuva 1) nähdään, on jakauma vino. Päädyin siksi käyttämään luokittelussa kvantiileja, eli luokittelutapaa, jossa jokaiseen luokkaan tulee saman verran tai lähes saman verran havaintoja.

Kuva 1. Histogrammi.

Valmiilta kartalta (kuva 2) näkyy, että korkea-asteen tutkinnon saaneita on eniten toisaalta etelä- ja länsi-suomessa ja toisaalta kaupungeissa ja niiden lähiseuduilla. Tämä johtuu todennäköisesti suurilta osin siitä, että kaupungeissa on enemmän työpaikkoja korkeakoulutetuille. Suomen suurimmat kaupungit taas painottuvat maan etelä- ja länsiosiin.

Kuva 2.

Kuva 2. Korkea-asteen tutkinnon saaneiden osuus Suomessa kunnittain vuonna 2011.

Innostun aina kun pääsen tekemään teemakarttoja joihin saa itse valita värit. Haluaisin aina tehdä kartoistani mahdollisimman kauniita ja värimaailmaltaan harmonisia. Pidin kovasti violetista väristä ja siitä, kuinka ilmiön voi esittää saman värin eri sävyillä. Nyt kun katson tekemääni karttaa, huomaan, että vaikka haluttu tieto välittyykin siitä ihan hyvin, poikkeavat kartan värit liian vähän toisistaan. Tämän takia kartan informaatio ei välity niin tehokkaasti kuin sen pitäisi. Helsingin yliopiston Kartografian perusteet -verkkomateriaalissa (2008) kerrotaan, että värien aistimisessa on paljon yksilöllisiä eroja, ja että tämän takia kartoissa tulee käyttää hyvin toisistaan erottuvia värejä ja sävyjä. Kartastani saisi selkeämmän pienentämällä luokkamäärän neljään ja suurentamalla luokkien välistä sävyeroa.

Jenny-Maria Bergmanin (2015) ensimmäisen kurssikerran kartassa on mielestäni todella hyvät värit: ne erottuvat hyvin toisistaan, esittävät halutun tiedon tehokkaasti ja näyttävät hyvältä. Hän onkin käyttänyt kartassaan kaksisuuntaista väriasteikkoa, jossa ilmiön vaihtelua kuvataan kahden eri värin sävyillä. Tällainen väriasteikko sopii esimerkiksi lämpötilaerojen kuvaamiseen (Berg ym. 2008), mutta myös työttömyysasteen kuvaamiseen se näyttäisi sopivan hyvin.

 

Lopuksi

Vaikka tällä ensimmäisellä kurssikerralla lähinnä vain kerrattiin MapInfon käyttöä, tuntui, että opin jo aika paljon. Harjoitus tuntui siis hyödylliseltä. Mielestäni aineiston luokittelutavan ja luokkien lukumäärän päättäminen on vaikeaa, ja siksi oli hyvä, että sitä pääsi tässä tehtävässä harjoittelemaan.

On mukava päästä lukemaan toisten kurssilaisten kirjoituksia. Niistä saa uusia näkökulmia omaan tekemiseen, ja on kiinnostavaa ja opettavaistakin seurata, millaisia asioita kukakin tehtävissä painottaa.


Lähteet

Berg, H., Hellemaa, P., Jokela, S., Korhonen, T., Kosonen, K., Paarlahti, A. & M. Tammilehto (2008). Kartoilla viestiminen. Kartografian perusteet. Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos. http://www.helsinki.fi/maantiede/kurssit/TAK/Kartografian%20oppimateriaali/kartogrper/Kartoilla_viestiminen/viestim140.html Luettu 20.1.2015

Bergman, J.-M. (2015). Kurssikerta 1, Kursgång 1. Jenny-Marian blogi, Jenny-Marias blogg https://blogs.helsinki.fi/jibergma/2015/01/16/12/ Luettu 20.1.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *