Artikkeli 1: Kahden muuttujan koropleettikartta maantieteellisen tiedon visualisoinnissa

Anna Leonowicz käsittelee artikkelissaan Two-variable coropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship (2006) kahden muuttujan koropleettiteemakarttoja. Hän kirjoittaa, että sellaisilla koropleettikartoilla, joilla esitetään vain yhtä muuttujaa, on helppoa esittää alueellista eriytymistä, kun taas kahden muuttujan koropleettikartoilla voidaan tehokkaasti kuvata ilmiöiden välisiä suhteita. Hän myös kuvailee, millainen kahden muuttujan koropleettikartan tulisi olla, jotta se olisi lukijalle mahdollisimman helposti ymmärrettävä. Leonowicz toivoo, että hyvin toteutettuja kahden muuttujan koropleettikarttoja käytettäisiin enemmän tiedon visualisoinnissa.

Artikkeli oli mielestäni hyvin kiinnostava, koska itselläni on ollut vaikeuksia lukea kahden muuttujan koropleettikarttoja. Lisäksi kun kokeilimme nopeasti PAK-kurssilla tehdä tällaisia teemakarttoja, en saanut omastani ollenkaan järkevän näköistä. Olinkin aluksi hieman skeptinen tällaisten teemakarttojen suhteen, mutta artikkeli toi uusia näkökulmia asiaan.

Artikkelissa kerrotaan, että kahden muuttujan koropleettikartat ovat hyödyllisiä siksi, että hyvin toteutettuina niillä voidaan esittää ilmiöiden välistä korrelaatiota melko tehokkaasti. Jos yhden muuttujan koropleettikartalla halutaan esittää ilmiöiden välistä suhdetta, on aiheesta tehtävä kaksi karttaa, joita lukija sitten joutuu vertailemaan keskenään. Tämä vaikeuttaa ilmiön tarkastelua. Kahden muuttujan teemakartan luettavuus riippuu paljon luokkien lukumäärästä: niitä saa olla korkeintaan kolme molemmilla muuttujilla, jolloin mahdollisia arvoja tulee yhteensä yhdeksän (3×3=9).

Artikkelissa esitellään kahden muuttujan koropleettikartan legendaa, joka poikkeaa melko paljon tavallisen teemakartan legendasta. Legenda on neliönmuotoinen ruudukko, jossa pystysuoralla sivulla on toinen muuttuja ja vaakasuoralla toinen, ja molemmilla muuttujilla on oma väri, joka tummenee sitä mukaa kun muuttuja kasvaa. Ruudukon vasemmassa alakulmassa on valkoinen ruutu, joka tarkoittaa pienintä arvoa, ja oikeassa yläkulmassa tummin ruutu, joka tarkoittaa suurinta arvoa. Tummimmassa ruudussa eri muuttujien sävyt ovat sekoittuneet toisiinsa eniten. Minun oli aluksi vaikea ymmärtää artikkelin kuvassa 3 olevaa karttaa, mutta sitten kun olin tajunnut legendan logiikan, oli myös karttaa helpompi lukea. Legenda on mielestäni sinänsä toimiva mutta kuitenkin melko vaikeaselkoinen. Legendan ymmärtäminen vaatii, ainakin minunlaiseltani ei-niin-matemaattiselta kartan lukijalta, kärsivällisyyttä. Myös Pauliina Hongisto (2015) kirjoittaa, että hänen mielestään legendan lukeminen oli vaikeaa. En siis ilmeisesti ollut yksin ongelmani kanssa.

Artikkelin luettuani olen sitä mieltä, että kahden muuttujan koropleettikartat ovat käyttökelpoisia ja tuovat kartografiseen esitykseen uutta ja mielenkiintoista tyyliä. Toisaalta uskon, että monilla kokemattomilla kartanlukijoilla voi olla vaikeuksia lukea tällaista karttaa. Kartan värit ja legenda onkin syytä suunnitella huolella, jotta kartasta tulisi mahdollisimman selkeä.

Kuten jo aikaisemmin kerroinkin, MapInfolla on mahdollista tehdä myös kahden muuttujan koropleettikarttoja, ja kokeilimme sitä kurssikerralla nopeasti. Tällaisia teemakarttoja on MapInfolla sinänsä helppo tehdä, mutta niiden luettavuus onkin kokonaan toinen kysymys. Tällaisen teemakartan teko vaatii jonkin verran osaamista, ja värivalintoja on pohdittava tarkasti. Legendan tekeminen karttaan MapInfon avulla voisi kuitenkin osoittautua vaikeaksi, sillä tietääkseni ohjelmalla ei voi tehdä samanlaisia ruutumaisia legendoja kuin artikkelin kuvassa 3 on. MapInfo siis luultavasti rajoittaa kahden muuttujan koropleettikarttojen tekemistä hieman, vaikka minun kohdallani vielä omat taitoni taitavat olla suurempi este tällaisen kartan tekemiselle.


Lähteet

Hongisto, P. (2015). Kurssikerta 2 – Päällekkäiset teemakartat. PAK à la Pauliina. https://blogs.helsinki.fi/pauliinh/2015/01/27/kurssikerta-2/ Luettu 14.3.2015

Leonowicz, A. (2006). Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship. Geografija 42: 1, 33–37.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *