Kuudes kurssikerta

Mitä kurssikerralla tehtiin

Tällä kurssikerralla harjoittelimme pisteaineiston keräämistä GPS-paikantimen avulla, ja kerätyn tiedon siirtämistä kartalle. Itsenäistehtävässä taas harjoittelimme netistä saadun datan muokkaamista sellaiseen muotoon, että se voidaan siirtää kartalle ja siitä voidaan tehdä teemakarttaesitys.

Itsenäistehtävän aiheena oli tehdä karttoja joiden teemana ovat maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset. Meteoriiteistakin olisi saanut tehdä kartan, mutta itse keskityin vain maanjäristyksiin ja tulivuoriin, koska molempien ilmiöiden taustalla on laattatektoniikka ja ne sopivat siksi paremmin yhteen. Kartoista piti tehdä sellaisia, että niitä voisi käyttää opettajana tuntiopetuksessa.

Ensimmäisellä kartalla kuvasin viimeisen 35 vuoden aikana sattuneita (1980 alkaen) yli 5.5 magnitudin maanjäristyksiä ja viimeisimmän 50 vuoden aikana sattuneita tulivuorenpurkauksia. Halusin kuvata ilmiöt samalla kartalla, jotta oppilaiden olisi helppo nähdä, että maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia esiintyy samalla alueella.

Seuraavalla kartalla kuvasin myös viimeisen 35 vuoden aikana sattuneita maanjäristyksiä, mutta vain sellaisia, jotka olivat voimakkuudeltaan 8.0 magnitudia tai enemmän. Viimeiseen karttaan laitoin 3.0 magnitudin ja sitä voimakkaammat maanjäristykset vuosilta 2010–2012. Näin pieniä järistyksiä sattuu niin paljon, että olisi ollut mahdotonta esittää niitä esimerkiksi 1980-luvulta alkaen.

Karttojen arviointia ja käyttökelpoisuus opetuksessa

Karttani onnistuivat melko hyvin. Värivalinnat ovat selkeitä ja sopivat mielestäni hyvin aiheen esittämiseen. Muiden blogeja lueskellessani huomasin kuitenkin, että monet, esimerkiksi Oskar ja Suvi, olivat vaihtaneet karttansa väritystä. Harmitti vähän jälkeenpäin, kun en ollut itse tajunnut vaihtaa omien karttojeni värejä! Niistä olisi saanut paljon hienompia pienellä muokkauksella. Ehkä oppilaidenkin mieleen jäisi paremmin vaaleanpunasävyinen maanjäristyskartta?

Mielestäni karttani ovat hyvin havainnollistavia. Ensimmäisessä kartassa (kuva 1) näkyy samalla kertaa sekä maanjäristykset että tulivuorenpurkaukset. Sen avulla voisi kertoa miten nämä kaksi ilmiötä liittyvät toisiinsa. Lisäksi ensimmäisellä kartalla näkyy, että maanjäristykset sijoittuvat enimmäkseen mannerlaattojen saumakohtiin. Toisessa kartassa (kuva2) on esitetty vain kaikkein voimakkaimmat maanjäristykset. Se toisi hieman jännitystä opetukseen, ja voisin kertoa tuhoisimmista maanjäristyksistä, niiden seurauksista ja niihin varautumisesta.

maanj_ja_tulivuorenpurkaukset

Kuva 1. Vuodesta 1980 alkaen sattuneet 5.5 magnitudin ja sitä suuremmat maanjäristykset sekä vuodesta 1964 purkautuneet tulivuoret.

yli_8_maanjäristykset

Kuva 2. Vuodesta 1980 alkaen sattuneet 8.0 magnitudin ja sitä suuremmat maanjäristykset.

Kolmannella kartalla (kuva 3) on mukana hyvin pieniäkin maanjäristyksiä. Kartta on hyvä, koska siitä käy ilmi, että maanjäristyksiä tapahtuu myös esimerkiksi Skandinaviassa. Toisaalta kartta olisi parempi, jos erikokoiset maanjäristykset olisi esitetty eri väreillä. Silloin kartalta näkisi heti, että pieniä järistyksiä tapahtuu suhteessa eniten. Lisäksi näkisi, millä alueilla on pieniä ja millä suuria maanjäristyksiä, ja voitaisiin yhdessä pohtia, miksi näin on. Esimerkiksi Riina Koskela (2015) teki kartan, jossa kaikkein suurimmat maanjäristykset on merkitty eri värillä kuin muut. Tämä tekee kartasta mielenkiintoisemman. Riina oli myös tehnyt maanjäristyksiä- ja tulivuorenpurkauksia esittäviä karttoja koko maapallon lisäksi rajatummilta alueilta. Tämä on mielestäni hyvä idea ja mahdollistaa ilmiön monipuolisemman ja tarkemman tarkastelun.

yli_3_maanjäristykset

Kuva 3. 3.0 magnitudin ja sitä suuremmat maanjäristykset vuosina 2010-2012.

Opetuksessa näiden tekemieni kolmen kartan lisäksi tarvitsisin muutakin materiaalia. Löysin esimerkiksi kartan, jossa näkyy mannerlaattojen saumakohdat (kuva 4). Tämän lisäksi voisi näyttää kartan Tyynenmeren tulirenkaasta, sekä havainnollistavia kuvia laattojen törmäyssaumoista, maanjäristyskeskuksesta ja maanjäristysaalloista, sekä erilaisista tulivuorityypeistä. Lisäksi tunnilla voisi näyttää videoita tulivuorenpurkauksista, niin kuin Globaalit riskit –luentosarjassa meille näytettiin. Videot tuovat vähän elävyyttä opetukseen, ja niiden avulla tunnilla kerrottuja asioita voisi havainnollistaa konkreettisemmin. Löysin Youtubesta videon Japanin lähellä Tyynellä valtamerellä purkautuneesta merenalaisesta tulivuoresta, joka synnytti Japanille uuden saaren. Oppilaille voisi näyttää myös Ylen (2015) uutisen aiheesta.

Kuva 4. Mannerlaattojen rajat kartalla. Kuvan lähde: http://kids.britannica.com/comptons/art-143478/Earths-outer-shell-is-a-jigsaw-puzzle-of-huge-rigid

 

 

Lopuksi

Tämä kurssikerta tuntui melko vaikealta ja ärsyttävältä, vaikka aihe oli loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Vaikeudet johtuivatkin luultavasti enimmäkseen siitä, että olin kipeänä – oli inhottavaa olla ulkona ja sitten pähkäillä MapInfon kanssa, kun oikeasti olisi halunnut vain peiton alle lepäämään. Teinkin viimeisen kartan myöhemmin itsenäisesti, ja sen tekeminen sujui todella helposti, ja kartan tekeminen oli ihan kivaakin.


Lähteet:

Heittola, S. (2015). Kurssikerta 6. PAK 2015. https://blogs.helsinki.fi/heittola/2015/02/17/kurssikerta-6-17-2-2015/ Luettu 22.2.2015

Koskela, R. (2015). Kurssikerta 6: Piristävää vaihtelua. Riina & 38 päivää paikkatietoa. https://blogs.helsinki.fi/riinakos/2015/02/20/kurssikerta-6-piristavaa-vaihtelua/ Luettu 22.1.2015

Rönnberg, O. (2015). KK6. Oskarin PAK-blogi. https://blogs.helsinki.fi/oskaronn/2015/02/20/kk6/ Luettu 22.2.2015

Talvio, A.-M. (2013). Japanille syntyi uusi saari – video. Yle Uutiset 21.11.2013. http://yle.fi/uutiset/japanille_syntyi_uusi_saari_-_video/6945799 Luettu 14.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *