Viides kurssikerta

Viidennen kurssikerran aiheena oli bufferointi eli puskurointi. Tavoitteena oli oppia bufferoimaan MapInfolla ja hyödyntämään bufferitoimintoa. Aihe oli mielenkiintoinen mutta vaikea. Kurssikerran alussa kävimme ensin nopeasti läpi miten bufferointi tehdään. Putosin jo tässä vaiheessa monta kertaa kärryiltä. Sitten pääsimmekin tekemään itsenäistehtäviä.

Mielestäni itsenäistehtävät olivat hyviä ja opettavaisia. Tehtävät olivat minulle todella hankalia, mutta opin paljon, kun luin ohjeita, kyselin kavereilta ja Artulta, ja korjailin tekemiäni virheitä. Pyrin tehtävissäni oikeasti ymmärtämään, mitä olen tekemässä, ja mihin opeteltavaa asiaa voisi hyödyntää.Yritin siis noudattaa kolmannen kurssikerran tekstissäni mainitsemaani syväsuuntautunutta opiskelua. Bufferointi tuntuikin todella toimivalta ja monikäyttöiseltä menetelmältä, jolla voidaan tutkia vaikka mitä erilaisia ilmiöitä. Itsenäisharjoitusten esimerkkien lisäksi sen avulla voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, minne olisi järkevintä sijoittaa päiväkoti, terveyskeskus tai vaikka kirjasto selvittämällä väestön määrä ja rakenne alueella. Bufferointia käytetään ymmärtääkseni paljon myös ympäristövaikutusten arvioinnissa. Esimerkiksi jos ollaan rakentamassa uutta tietä tai vaikkapa tuulivoimalaa, selvitetään puskurianalyysin avulla, millaista haittaa rakentaminen aiheuttaa ihmisille tai ympäristölle, ja millä etäisyydellä.

Tällä hetkellä pitäisin oman osaamiseni puitteissa MapInfon keskeisimpinä toimintoina koropleettikarttojen tekemistä ja bufferointia, sillä niiden avulla voidaan sekä tutkia alueellisia ilmiöitä että havainnollistaa saatuja tuloksia. Toisaalta näistä taidoista ei ole kauheasti hyötyä, jos ei osaa etsiä työhönsä sopivaa aineistoa ja tuoda sitä MapInfoon. Olen huomannut itse tarvitsevani vielä harjoitusta tässä. Seuraavalla kurssikerralla harjoitellaankin paikkatiedon keräämistä maastosta GPS-laitteen avulla, ja viimeisellä kurssikerralla tiedon ja aineistojen etsimistä itsenäisesti netistä.

Kuten kurssin aikana on tullut ilmi, voi MapInfolla tehdä monenlaisia karttoja ja analyysejä. Minun oli aluksi vaikea keksiä, mitä rajoituksia MapInfon käytössä voisi olla erilaisia tutkimusongelmia ratkaistessa. Siksi kävinkin vähän lueskelemassa muiden blogeja. Riina Koskela (2015) pohtii blogissaan, että MapInfon käytössä rajoitteena on puutteelliset tai salaiset tiedot, sekä tietysti ohjelman käyttäjän taidot. Tähän voisin ehkä lisätä sen, että laadullista tietoa ei voida aina esittää paikkatiedon muodossa, vaan paikkatieto on usein määrällistä.

Kuvankaappaus 2015-3-14 kello 11.59.01

Kuva 1. Taulukko bufferointitehtävän vastauksista.


Lähteet

Koskela, R. (2015). Kurssikerta 5: Verta ja kyyneliä. Riina & 38 päivää paikkatietoa. https://blogs.helsinki.fi/riinakos/2015/02/17/kurssikerta-5-verta-ja-kyynelia/ Luettu 22.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *